PoMOCna Kawa — podsumowania

🔹Podsumowania pisemne spotkań „PoMOCnej Kawy” zawierają najważniejsze wnioski, przydatne linki i prezentacje, które zostały przedstawione przez ekspertów. Tworzymy je, gdy z różnych przyczyn nie możemy udostępnić nagrania naszego spotkania na platformie YouTube. Udostępniamy je wszystkim organizacjom, tak aby każdy był na bieżąco z najaktualniejszymi wyzwaniami w pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy. Podsumowania pisemne są tłumaczone na język angielski – zmień język strony, na której się znajdujesz za pomocą przycisku w prawnym górnym rogu, a wówczas uzyskasz dostęp do angielskiej wersji podsumowania.

Dostęp do nagrań wideo naszych prelekcji możesz uzyskać subskrybując nasz kanał na YouTube.

🔹Ostatnie spotkanie odwiedziło 29 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na pierwszym listopadowym spotkaniu PoMOCnej Kawy pojawiły się przedstawicielki dwóch międzynarodowych organizacji – Monika Korowajczyk-Sujkowska z IOM Polska oraz Anna Szlendak z Danish Refugee Council. Prelegentki opowiedziały o minimalnych standardach ośrodków zbiorowego zakwaterowania — jakie dokładnie są, kto powinien ich przestrzegać oraz w jakiej relacji pozostają z polskim prawodawstwem.

🔹Ostatnie spotkanie odwiedziło 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 31 października na PoMOCną kawę zawitały dwie prelegentki – Magdalena Rosochacka-Gmitrzak z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Karolina Czerwińska z Polskiego Forum Migracyjnego. Opowiedziały o doświadczeniach związanych z budowaniem relacji z ukraińskimi uchodźcami w wieku 50+, które zyskały przez wspólny program grantowy „Nowe Relacje – Działania na Rzecz Włączenia i Integracji Międzypokoleniowej Osób z Ukrainy z Doświadczeniem Uchodźczym”. j

🔹Ostatnie spotkanie odwiedziło 39 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Temat współpracy sektora NGO z biznesem co jakiś czas powraca na nasze spotkania z cyklu „PoMOCna Kawa”. Tak było i tym razem — 24 października
gościliśmy przedstawiciela Fundacji Kordon, a także przedsiębiorcę Łukasza
Hoszko, który opowiedział nam, jak włączać biznes do działań społecznych
przeprowadzanych przez organizację pozarządową.

Spotkanie polsko-ukraińskich organizacji. Działania pomocowe zimną 2023/2024

🔹Ostatnie spotkanie odwiedzili przedstawiciele 14 organizacji. Miało ono na celu omówienie naszych planów pomocowych w związku ze zbliżającą się zimą. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, jakie są największe wyzwania, przed którymi stoimy jako NGOsy oraz jak możemy
sobie w tym pomóc?

Poznajmy się! Legalizacja pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce

🔹Ostatnie spotkanie odwiedzili przedstawiciele 30 organizacji. Tematem były dalsze perspektywy legalizacji pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce. Na dzień dzisiejszy, ochrona tymczasowa dla uchodźców z Ukrainy w Polsce jest przewidziana do 4 marca 2024 roku. Mapuj Pomoc, nauczone doświadczeniami ze sprawą nostryfikacji dyplomów, a przede wszystkim niewystarczającym nagłośnieniem sprawy przed sierpniem 2023 roku, stwierdziło, że kwestie legalizacji pobytu uchodźców z Ukrainy — obecnych
problemów, alternatywnych rozwiązań, zacznie badać zdecydowanie wcześniej.

Pomoc społeczności uchodźczej Romów w Polsce

🔹Ostatnie spotkanie odwiedzili przedstawiciele 7 organizacji. Gościnią spotkania była Joanna Talewicz – prezeska Fundacji „W Stronę Dialogu”. Fundacja od 11 lat zajmuje się wspieraniem społeczności romskiej oraz budowaniem dialogu międzykulturowego. Prelegentka wielopoziomowo przybliżyła obecną sytuację społeczności uchodźczej Romów, wskazując
dodatkowo na jej przyczyny oraz skutki.

Poznajmy się! O pomocy uczniom z Ukrainy w nowym roku szkolnym

🔹Ostatnie spotkanie odwiedzili przedstawiciele 16 organizacji. Wspólnie zastanawialiśmy się nad największymi wyzwaniami, z jakimi borykają się uczniowie i uczennice z Ukrainy w Polsce. Szukaliśmy źródeł tych problemów i proponowaliśmy potencjalne rozwiązania.

ABC zatrudnienia uchodźców z Ukrainy w Polsce

🔹W naszym ostatnim spotkaniu brało udział 39 uczestników. O zatrudnieniu uchodźców z Ukrainy w Polsce opowiadał nam Grzegorz Prujszczyk z Unions Help Refugees. Poruszyliśmy kwestie najczęściej występujących problemów prawnych, a także prelegent przedstawił nam jak związki zawodowe mogą przyczynić się do ich rozwiązywania.

Wsparcie psychologiczne uchodźców z Ukrainy i nostryfikacja dyplomów specjalistów

🔹Nasze ostatnie spotkanie odwiedzili przedstawiciele 17 organizacji. W gronie specjalistów od niesienia pomocy psychologicznej uchodźcom skupiliśmy się przede wszystkim na zbliżającej się obowiązkowej nostryfikacji dyplomów ukraińskich, która wejdzie w życie 24 sierpnia 2023 roku.

Rozwój fundraisingu indywidualnego i korporacyjnego

🔹Nasze pierwsze spotkanie w sierpniu odwiedzili przedstawiciele 14 organizacji. Monika Miłowska — dyrektorka wykonawcza i pomysłodawczyni projektu Mapuj Pomoc przeprowadziła wykład na temat rozwoju fundraisingu indywidualnego i korporacyjnego w organizacji pozarządowej. Przedstawiła ogólne statystyki w obszarze funduszy trzeciego sektora, wyzwania i możliwości z tym związane.

Skutki nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w sferze legalnego pobytu

🔹Nasze ostatnie spotkanie odwiedziło 26 organizacji. Prelegentka ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej opowiedziała nam o nowelizacji specustawy w sferze legalizacji pobytu — przedstawiła najczęściej występujące wątpliwości, terminy związane z legalnym pobytem i podstawy prawne. Ponadto wyjaśniono różnice pomiędzy sytuacją obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową a tymi, którzy w Polsce znajdowali się przed wybuchem wojny.

Kwestie prawne — mieszkalnictwo i status studentów z Ukrainy w Polsce

🔹Nasze ostatnie spotkanie odwiedziło 22 przedstawicieli organizacji. Tym razem wyjątkowo w środę, rozmawialiśmy o prawie związanym z uchodźcami. Zaczęliśmy od przedstawienia sytuacji studentów z Ukrainy w Polsce przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polski. Dywagacje dotyczyły równie studentów, którzy przybyli do Polski przed wojną. Następnie Stowarzyszenie Interwencji Prawnej kontynuowało prezentację ze spotkania w dniu 23 maja — tym razem dotknęliśmy tematyki mieszkalnictwa i ostatniej nowelizacji specustawy.

Ostatnia nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy — świadczenia socjalne

🔹Nasze ostatnie spotkanie odwiedziło 37 organizacji. Poświęcone ono było tematowi świadczeń socjalnych dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Prelegentka Stowarzyszenia Interwencji Prawnej najpierw przedstawiła listę świadczeń, o które mogą ubiegać się uchodźcy, zasady ich przyznawania, a następnie najczęstsze problemy związane z wypłacaniem ich ze strony państwa. Nie zabrakło także porad i wskazówek dla uchodźców, jakie działania podejmować, aby uniknąć komplikacji w tej materii.

Wolontariat w organizacjach pozarządowych

🔹Nasze ostatnie spotkanie odwiedziło 10 organizacji. Fundacja Q opowiedziała o integracyjnej inicjatywie przy CieszFanów Festiwal — City NGO, czyli przestrzeni, w której organizacje pozarządowe mogą się pokazać i opowiedzieć o swoich działaniach za pomocą wystaw, stoisk, szkoleń, warsztatów itd. Mamy nadzieję, że spotkamy się tam z Wami. Porozmawialiśmy także o wolontariacie długoterminowym — o jego zaletach i jak go organizować w mądry sposób. Fundacja przedstawiła nam także innowacyjną platformę do obsługi wolontariatu długoterminowego — Korpus Solidarności.

Pomoc wewnętrznie przemieszczonym w Ukrainie

🔹Nasze pierwsze spotkanie po majówkowej przerwie odbyło się razem z organizacjami z Ukrainy — wzięło w nim udział 35 organizacji. Poruszyliśmy kwestie pomocy wewnętrznie przesiedlonym — grupie osób, która uciekła z terenów okupowanych, ale pozostała w Ukrainie.

Konsekwencje nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

🔹 Spotkanie PoMOCnej Kawy odwiedziło 60 organizacji. Tym razem wysłuchaliśmy wykładu na temat zmian w przepisach dotyczących pomocy obywatelom ukraińskim. Prelegentką była Patrycja Mickiewicz ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Omówiła ona najważniejsze zmiany w regulacji ustawy, czyli przepisy dotyczące legalnego pobytu oraz partycypacji osób będących beneficjentami specustawy w kosztach zbiorowego zakwaterowania.

Spotkanie polsko-ukraińskich organizacji o pomocy psychologicznej

🔹Tematem trzeciego spotkania polsko-ukraińskich organizacji była pomoc psychologiczna – wyzwania, zasady i przede wszystkim bezpieczeństwo w ukraińskich warunkach. Dowiedzieliśmy się jak nadawać pomoc w ekstremalnych warunkach, jak łączyć pomoc zwierzętom z pomocą psychologiczną — i rozmawialiśmy na wiele innych tematów.

Pozyskiwanie funduszy. Zbiórki i eventy

🔹Mamy za sobą kolejne szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy, które odwiedziło 30 organizacji. Tym razem rozmawialiśmy o takich sposobach zbierania pieniędzy jak zbiórki i eventy. Prelegentkami były przedstawicielki Fundacji Siepomaga, które opowiedziały o zasadach zakładania zbiórek internetowych na portalu prowadzonym przez ich organizację. Temat przygotowywania wydarzeń kulturalnych i pozyskiwania stałych darczyńców oraz partnerów wspierających projekty NGO zreferował prezes Fundacji Q. Zainspirował nas bardzo ciekawymi pomysłami i zaprosił na festiwal prowadzony przez swoją organizację — City NGO.

Spotkanie sieciujące polsko-ukraińskich organizacji

🔹 Drugie spotkanie polsko-ukraińskich organizacji humanitarnych już z nami. Tym razem skupiliśmy się na sieciowaniu, partnerstwach, komunikacji w social mediach — i wielu innych tematach. Udało się nam także przeprowadzić ankietę, której wyniki przedstawiamy w dzisiejszym podsumowaniu. Nie dałeś/aś rady wziąć udziału? Nic nie szkodzi — na naszym kanale na YouTube udostępniliśmy całość spotkania z tłumaczeniem na język polski.

Pozyskiwanie funduszy

🔹 Nasze ostatnie spotkanie PoMOCnej kawy odwiedziło tym razem 50 organizacji. Jesteśmy wdzięczni prelegentom z Fundacji Shumana i CultureLab oraz firmy Deloitte za niezwykle profesjonalne wykłady dotyczące różnych sposobów zdobywania wsparcia finansowego. Wiemy, że NGOsom pomocowym coraz trudniej pozyskiwać fundusze na działalność na rzecz uchodźców z Ukrainy. Udział w spotkaniu otworzył nam wszystkim nowe możliwości i ułatwi realizację naszych projektów.

Pierwsze spotkanie polsko-ukraińskich organizacji

🔹Zmiana formuły PoMOCnej Kawy to nie wszystkie nowości, jakie czekają nasz cykl spotkań w nowym roku. Za nami pierwsze spotkanie polsko-ukraińskich organizacji humanitarnych. Mieliśmy okazję porozmawiać o naszych najtrudniejszych wyzwaniach i problemach oraz ogółem o naszych projektach — planach i potrzebach. Gościliśmy 41 organizacji, a razem — aż 80 uczestników! Ze względu na ogromne zapotrzebowanie dialogu organizacji na szczeblu międzynarodowym, następne takie spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2023 r.

Najważniejsze kwestie prawne w kontekście pomocy uchodźcom z Ukrainy

🔹 Pierwsze w nowym roku spotkanie PoMOCnej Kawy odwiedziło 50 organizacji. Uczestnicy edukowali się w zakresie przepisów i regulacji prawnych. Prelegentami byli eksperci z Ukraińskiego Domu w Warszawie, Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszenia Mudita. Po każdej z wypowiedzi eksperta padały pytania ze strony słuchaczy. Dziękujemy za niezwykle interesujące i pomocne wykłady oraz profesjonalne porady! Wzbudziły one tak duże zainteresowanie, że nie mogliśmy zakończyć spotkania! Poruszone zostały następujące tematy:

 • najczęściej spotykane problemy prawne uchodźców z Ukrainy
 • system Diia.pl
 • współpraca z policją, prokuraturą i sądem w przypadku ochrony uchodźczyń doświadczających przemocy
 • przepisy o orzeczeniu niepełnosprawności dotyczące uchodźców

Wsparcie grup wykluczonych

🔹 W ostatniej w roku 2022 dyskusji PoMOCnej Kawy wzięło udział 15 organizacji, które w swojej pracy na rzecz ukraińskich uchodźców spotykają się z osobami należącymi do tzw. grup wykluczonych. Część z nich działa na rzecz grup wykluczonych statutowo, a część spotyka ich przedstawicieli przy okazji niesienia pomocy szerokiej liczbie przybyłych z Ukrainy. Fundacje biorące udział w spotkaniu niosą wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym, emerytom, kobietom w ciąży i połogu, dzieciom pozostawionym bez opieki lub z rodzin dysfunkcyjnych. Pracownicy organizacji i wolontariusze opowiadali o problemach, z jakimi mierzą się ich podopieczni. Zły stanu zdrowia, podeszły wiek czy trudna sytuacja życiowa, oprócz traumy wojennej i doświadczeń uchodźczych, są dodatkowym obciążeniem dla tych mniejszości. Osoby z grup wykluczonych wymagają również opieki specjalistycznej: lekarskiej, psychologicznej czy prawnej.

Spotkanie „Poznajmy się” – część III

🔹 Ponieważ nasze spotkanie odbyło się w ostatni wtorek miesiąca, było ono dedykowane nowym organizacjom, które chciały dołączyć do PoMOCnej Kawy. Ich członkowie opowiedzieli o charakterze swojej pracy oraz wyzwaniach i problemach, jakie napotykają w działaniach na rzecz ukraińskich uchodźców. Wzięły w nim udział placówki z różnych sektorów. Podzieliliśmy się wieloma pomysłami i informacjami o aktualnych wydarzeniach. Jednym z ciekawych tematów, jaki pojawił się podczas dyskusji, była promocja działań w internecie. Rozmawialiśmy o grupach na Facebooku, w których możemy informować o naszych projektach dużą ilość odbiorców, np. Mapuj Pomoc – organizacje, NGOs, wolontariusze.

Integracja uchodźców z Ukrainy

🔹 W spotkaniu PoMOCnej kawy wzięło udział 19 członków organizacji pomocowych. Jak zwykle dowiedzieliśmy się o ciekawych rozwiązaniach stosowanych w ich pracy. Placówki poświęcające się integracji uchodźców z Ukrainy z Polakami działają w wielu obszarach, ponieważ adaptacja w nowym środowisku społecznym jest wielopłaszczyznowym procesem. Żeby osoby przybyłe do kraju, którego kultury nie znają, mogły w nim zacząć w pełni funkcjonować, muszą się wiele nauczyć. Dlatego NGOsy stworzyły dla uchodźców pełną ofertę zajęć takich jak: kursy języka polskiego, zajęcia edukacyjne, kursy doszkalające, pomoc w szukaniu pracy, spotkania integracyjne, warsztaty kreatywne, warsztaty adaptacji i integracji, wydarzenia kulturalne, opiekę nad dziećmi, zajęcia sportowe, pomoc dla osób chorych i z niepełnosprawnością i wiele innych. Zachęcamy do przeczytania w podsumowania, rozdziału zatytułowanego „Pozytywne przykłady i kontakty”. Jest to bardzo inspirujący fragment. Jeśli chodzi o potrzeby organizacji, to ich działania wymagają przede wszystkim stabilizacji finansowej. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytanie jakiego wsparcia oczekują placówki pomocowe:

 • stałe finansowanie długoterminowych projektów
 • odpowiednia ilość i wielkość lokali przeznaczonych na zajęcia integracyjne
 • pomoc rzeczowa — potrzebne sprzęty, książki i inne
 • pomoc w promocji i informacji o ofercie
 • więcej wolontariuszy
 • więcej specjalistów i ekspertów prowadzących zajęcia

Pomoc psychologiczna dla osób z Ukrainy

🔹Tym razem w spotkaniu PoMOCna Kawa wzięło udział 17 organizacji. Problemy wymagające wsparcia psychologicznego są trudne do rozwiązania i wymagają spojrzenia na nie z prawdziwą empatią. W tym duchu rozmawialiśmy z aktywistami i psychologami wspierającymi uchodźców z Ukrainy. Dzięki ich wypowiedziom zyskaliśmy szerszy obraz i wyobrażenie o tym, jak wygląda codzienność osób pozostających w kryzysie. Podzieliliśmy się także wskazówkami i wiedzą, jak właściwie reagować na problemy uchodźców. Link do strony poświęconej wsparciu psychologicznemu znajdziesz w załączonym przez nas raporcie. Dowiecie się z niego również, z jakimi wyzwaniami mierzą się organizacje i placówki zajmujące się tego typu wsparciem psychologicznym.

Aktywizacja zawodowa

🔹W szóstym spotkaniu PoMOCnej Kawy wzięły udział 22 organizacje. Tematem przewodnim była aktywizacja zawodowa. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, które rozciąga się na pracę wielu sektorów organizacji pozarządowych. Działacze obecni na spotkaniu podzielili się wieloma ciekawymi sposobami, które wykorzystują, aby pomóc ukraińskim kobietom zintegrować się ze społeczeństwem i wejść na rynek pracy. W pewnym momencie na pierwszy plan wysunęła się kwestia edukacji językowej. Znajomość języka polskiego jest bowiem istotnym elementem znalezienia pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami. Z raportu badania socjologicznego „Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech” wynika, że aż 46% uchodźczyń przebywających w Polsce ma wykształcenie wyższe. Jeśli nie znają języka polskiego lub angielskiego, są zmuszone do wykonywania pracy poniżej swoich kwalifikacji. Podczas spotkania uczestnicy jak zwykle odpowiadali na pytania z ankiety. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie są priorytetowe potrzeby i postulaty organizacji:

 • więcej specjalistów (zwłaszcza nauczycieli języka polskiego i psychologów znających ukraiński)
 • większa liczba wolontariuszy
 • stałe wsparcie finansowe umożliwiające długoterminowe planowanie działań pomocowych
 • pomoc w organizacji kursów i szkoleń
 • bezpłatne pomieszczenia do prowadzenia zajęć
 • bezpośredni dostęp do pracodawców
 • dostęp do informacji o możliwościach zatrudnienia
 • różnorodne oferty pracy (w pełnym wymiarze godzin, ale także na kilka godzin dziennie)

Spotkanie „Poznajmy się” – część II

🔹 Na piątym spotkaniu PoMOCnej kawy pojawiło się 13 członków organizacji, którzy chcieli opowiedzieć o swojej pracy i poznać inne zespoły. Prawie każda z fundacji reprezentowała inny rodzaj działalności. Każda z nich, w ciągu ostatnich miesięcy, z uwagą dostosowywała swoje programy pomocowe w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację uchodźców. Uczestnicy dyskusji wymieniali się poradami i kontaktami. W wydarzeniu wzięli udział również pracownicy firmy Deloitte, którzy chcieli dowiedzieć się, z jakimi wyzwaniami zmagają się fundacje. Przygotowują oni narzędzie internetowe, które ma pomóc NGO-som w poszukiwaniu darczyńców. Źródła dofinansowania, to coraz większy problem stowarzyszeń i wolontariuszy wspierających obywateli Ukrainy. Poniżej przedstawiamy trudności, o jakich rozmawialiśmy:

 • braki finansowe
 • brak żywności
 • brak ciepłych ubrań
 • brak wolontariuszy
 • brak lokali do integracji i wsparcia psychologicznego
 • trudności w dotarciu do osób potrzebujących wsparcia psychologicznego

Mieszkalnictwo

🔹 W czwartym spotkaniu PoMOCnej kawy dotyczącym pomocy mieszkaniowej wzięło udział 17 organizacji. Dzieliliśmy się różnymi sposobami pozyskiwania miejsc mieszkalnych i zarządzania nimi. Z wypowiedzi uczestników rozmowy wynikało, że w przypadku organizowania stałych miejsc zamieszkania dla uchodźców, niezwykle ważna jest aktywizacja zawodowa. Wiele organizacji podawało przykłady bardzo pozytywnych rozwiązań w tym zakresie. Poniżej zamieszczamy raport, w którym przedstawiamy przodujące tematy naszej debaty, a były to:

 • źródła dofinansowania
 • różne rodzaje miejsc pobytowych;
 • główne problemy w zarządzaniu miejscami pobytowymi;
 • pomoc w aktywizacji zawodowej
 • przygotowania do zimy

Wymiana informacji i wzajemna promocja

🔹 Trzecie spotkanie za nami! Wzięli w nim udział przedstawiciele 27 organizacji. Tym razem rozmawialiśmy o kwestiach promocyjnych oraz komunikacyjnych — o tym, jak skutecznie docierać z informacją do ukraińskich uchodźców, jak nagłaśniać swoje inicjatywy i dzięki temu skuteczniej pomagać. Poniżej znajdziecie nasz kolejny raport, a w nim informacje dotyczące:

 • najpopularniejszych sposobów komunikacji;
 • wsparcia, jakie potrzebują organizacje w zakresie promocji;
 • głównych problemach w tym obszarze działań;
 • ciekawych pomysłach na usprawnienie promocji i komunikacji.