PoMOCna kawa – podsumowania

27 września ruszył nasz cykl spotkań online PoMOCna kawa. Jest on przeznaczony dla wszystkich organizacji, które działają na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj ➡️ O idei PoMOCnej kawy

Każde spotkanie w ramach Pomocnej Kawy, dedykowane jest innemu tematowi. Na początku miesiąca Mapuj Pomoc, publikuje harmonogram na cztery kolejne tygodnie. Harmonogram październikowy znajdziecie tutaj ➡️ Harmonogram. W trakcie każdego ze spotkań Mapuj Pomoc przeprowadza ankietę tematyczną.

Na poniższej stronie publikujemy: wyniki ankiet oraz krótkie raporty ze wszystkich spotkań. W raportach znaleźć można kontakty do organizacji biorących udział w spotkaniu, listę dobrych praktyk, najciekawszych pomysłów na rozwiązanie wybranych problemów.

Chcemy, aby nasze wspólne rozmowy przy wtorkowej PoMOCnej Kawie mogły być głosem małych, średnich i dużych organizacji z całej Polski. Raporty możecie pobierać, udostępniać i korzystać z wszystkich grafik, wykresów i ilustracji. Nie rozwiążemy wszystkich problemów. Jednak mówiąc jednym głosem, pokazując dane i dzieląc się informacjami, możemy osiągnąć znacznie więcej.

PoMOCna kawa 29.11.22 – poznajmy się! cz.III

🔹 Ponieważ nasze spotkanie odbyło się w ostatni wtorek miesiąca, było ono dedykowane nowym organizacjom, które chciały dołączyć do PoMOCnej kawy. Ich członkowie opowiedzieli o charakterze swojej pracy oraz wyzwaniach i problemach jakie napotykają w działaniach na rzecz ukraińskich uchodźców. Wzięły w nim udział placówki z różnych sektorów. Podzieliliśmy się wieloma pomysłami i informacjami o aktualnych wydarzeniach. Jednym z ciekawych tematów, jaki pojawił się podczas dyskusji, była promocja działań w internecie. Rozmawialiśmy o grupach na Facebooku, w których możemy informować o naszych projektach dużą ilość odbiorców, np. Mapuj Pomoc – organizacje, NGOs, wolontariusze. Szefowa naszej fundacji CultureLab podpowiadała w jaki sposób organizacje mogą promować ważne wydarzenia współpracując z profilem facebookowym – Mapuj Pomoc. Podczas omawiania planów poszczególnych organizacji, ich członkowie umawiali się na współpracę. Atmosfera spotkania była niezwykle inspirująca choć większość aktywistów odczuwała niepokój związany z czasem domykania projektów i końcem okresu dofinansowania. Nasze spotkania pokazują jakiego rodzaju pomocy potrzebują organizacje. Najczęściej są to:

 • stałe dofinansowanie
 • pomoc w dotarciu z informacją do uchodźców
 • pomoc psychologiczna
 • pomoc w aktywizacji zawodowej
 • pomoc w zakwaterowaniu
 • opieka nad dziećmi
 • kursy z języka polskiego i inne kursy szkoleniowe
 • pomoc w zdobywaniu żywności

PoMOCna kawa 22.11.22 – integracja

🔹 W spotkaniu PoMOCnej kawy wzięło udział 19 członków organizacji pomocowych. Jak zwykle dowiedzieliśmy się o ciekawych rozwiązaniach stosowanych w ich pracy. Placówki poświęcające się integracji uchodźców z Ukrainy z Polakami działają w wielu obszarach, ponieważ adaptacja w nowym środowisku społecznym jest wielopłaszczyznowym procesem. Żeby osoby przybyłe do kraju, którego kultury nie znają, mogły w nim zacząć w pełni funkcjonować, muszą się wiele nauczyć. Dlatego NGOsy stworzyły dla uchodźców pełną ofertę zajęć takich jak : kursy języka polskiego, zajęcia edukacyjne, kursy doszkalające, pomoc w szukaniu pracy, spotkania integracyjne, warsztaty kreatywne, warsztaty adaptacji i integracji, wydarzenia kulturalne, opiekę nad dziećmi, zajęcia sportowe, pomoc dla osób chorych i z niepełnosprawnością i wiele innych. Zachęcamy do przeczytania w podsumowania, rozdziału zatytułowanego „Pozytywne przykłady i kontakty”. Jest to bardzo inspirujący fragment. Jeśli chodzi o potrzeby organizacji, to ich działania wymagają przede wszystkim stabilizacji finansowej. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytanie jakiego wsparcia oczekują placówki pomocowe:

 • stałe finansowanie długoterminowych projektów
 • odpowiednia ilość i wielkość lokali przeznaczonych na zajęcia integracyjne
 • pomoc rzeczowa – potrzebne sprzęty, książki i inne
 • pomoc w promocji i informacji o ofercie
 • więcej wolontariuszy
 • więcej specjalistów i ekspertów prowadzących zajęcia

PoMOCna kawa 15.11.22 – pomoc psychologiczna

🔹 Tym razem, w spotkaniu PoMOCnej kawy wzięło udział 17 organizacji. Problemy wymagające wsparcia psychologicznego są trudne do rozwiązania i wymagają spojrzenia na nie z prawdziwą empatią. W takim duchu przebiegała nasza rozmowa z aktywistami i psychologami wspierającymi uchodźców z Ukrainy. Dzięki ich wypowiedziom zyskaliśmy szerszy obraz i wyobrażenie o tym jak wygląda codzienność osób pozostających w kryzysie. Dzieliliśmy się również poradami i wiedzą o tym jak prawidłowo reagować na problemy uchodźców. Link do strony dotyczącej wsparcia psychologicznego znajdziecie w załączonym przez nas raporcie. Dowiecie się z niego również jakiego rodzaju wyzwaniami mierzą się organizacje i placówki zajmujące się taką pomocą psychologiczną. Lista najważniejszych potrzeb poniżej:

 • stałe wsparcie finansowe
 • wsparcie finansowe dla terapeutów i tłumaczy
 • więcej dostępnych informacji o pomocy psychologicznej oraz o jej zakresie (kto i kiedy)
 • program wsparcia osób chorych przewlekle
 • program wsparcia osób starszych
 • Superwizja dla psychologów ukraińskich

PoMOCna kawa 8.11.22 – aktywizacja zawodowa

🔹 W szóstym spotkaniu PoMOCnej kawy wzięły udział 22 organizacje. Tematem wiodącym była aktywizacja zawodowa. Jest to niezwykle ważny problem rozciągający się na pracę wielu sektorów NGO. Obecni na spotkaniu aktywiści, podzielili się wieloma ciekawymi sposobami, jakie stosują pomagając ukraińskim kobietom w integracji ze społeczeństwem oraz w wejściu na rynek pracy. W pewnym momencie na pierwszy plan wysunęło się zagadnienie edukacji językowej. Znajomość języka polskiego jest rzeczywiście istotnym elementem pozwalającym na znalezienie pracy zgodnej ze swoimi kompetencjami. Z raportu z badania socjologicznego „Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech” wynika, że aż 46% uchodźczyń przebywających na terenie Polski ma wykształcenie wyższe. Jeśli nie znają języka polskiego lub angielskiego zmuszone są wykonywać pracę poniżej swoich kwalifikacji. Podczas spotkania uczestnicy odpowiadali jak zwykle na pytania z ankiety. Dowiedzieliśmy się dzięki temu jakie są priorytetowe potrzeby i postulaty organizacji:

 • Większa ilość specjalistów (szczególnie lektorów języka polskiego i psychologów znających język ukraiński)
 • Większa ilość wolontariuszy
 • Stałe wsparcie finansowe umożliwiające planowanie działalności pomocowej na dłuższy czas
 • Pomoc w organizacji kursów i szkoleń
 • Bezpłatne lokale do prowadzenia zajęć
 • Bezpośredni dostęp do pracodawców
 • Dostęp do informacji na temat ofert pracy
 • Różnorodne propozycje pracy (na pełny etat ale też na kilka godzin dziennie)

PoMOCna kawa 25.10.22 – poznajmy się! cz.II

🔹 Na piątym spotkaniu PoMOCnej kawy pojawiło się 13 członków organizacji, którzy chcieli opowiedzieć o swojej pracy i poznać inne zespoły. Prawie każda z fundacji reprezentowała inny rodzaj działalności. Każda z nich, na przestrzeni ostatnich miesięcy, z uwagą dostosowywała swoje programy pomocowe w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację uchodźców. Uczestnicy dyskusji wymieniali się poradami i kontaktami. W wydarzeniu wzięli udział również pracownicy firmy Deloitte, którzy chcieli dowiedzieć się z jakimi wyzwaniami zmagają się fundacje. Przygotowują oni narzędzie internetowe, które ma pomóc NGOsom w poszukiwaniu darczyńców. Źródła dofinansowania, to coraz większy problem stowarzyszeń i wolontariuszy wspierających obywateli Ukrainy. Poniżej przedstawiamy trudności o jakich rozmawialiśmy:

 • braki finansowe
 • brak żywności
 • brak ciepłych ubrań
 • brak wolontariuszy
 • brak lokali do integracji i wsparcia psychologicznego
 • trudności w dotarciu do osób potrzebujących wsparcia psychologicznego

PoMOCna kawa 18.10.22 – mieszkalnictwo

🔹 W czwartym spotkaniu PoMOCnej kawy dotyczącym pomocy mieszkaniowej wzięło udział 17 organizacji. Dzieliliśmy się różnymi sposobami pozyskiwania miejsc mieszkalnych i zarządzania nimi. Z wypowiedzi uczestników rozmowy wynikało, że w przypadku organizowania stałych miejsc zamieszkania dla uchodźców, niezwykle ważna jest aktywizacja zawodowa. Wiele organizacji podawało przykłady bardzo pozytywnych rozwiązań w tym zakresie. Poniżej zamieszczamy raport, w którym przedstawiamy wiodące tematy naszej debaty, a były to:

 • źródła dofinansowania
 • różne rodzaje miejsc pobytowych;
 • główne problemy w zarządzaniu miejscami pobytowymi;
 • pomoc w aktywizacji zawodowej
 • przygotowania do zimy.

PoMOCna kawa 11.10.22 – wymiana informacji i wzajemna promocja

🔹 Trzecie spotkanie za nami! Wzięli w nim udział przedstawiciele 27 organizacji. Tym razem rozmawialiśmy o kwestiach promocyjnych oraz komunikacyjnych – o tym, jak skutecznie docierać z informacją do ukraińskich uchodźców, jak nagłaśniać swoje inicjatywy i dzięki temu skuteczniej pomagać. Poniżej znajdziecie nasz kolejny raport, a w nim informacje dotyczące:

 • najpopularniejszych sposobów komunikacji;
 • wsparcia, jakie potrzebują organizacje w zakresie promocji;
 • głównych problemach w tym obszarze działań;
 • ciekawych pomysłach na usprawnienie promocji i komunikacji.

PoMOCna kawa 4.10.22 – żywność i logistyka

🔹 Poniżej prezentujemy Wam nasz pierwszy raport z drugiego spotkania „PoMOCnej kawy”. W spotkaniu wzięli udział członkowie i członkinie 18 organizacji zaangażowanych w działania pomocowe na rzecz Ukrainy i ukraińskich uchodźców. Z raportu dowiecie się m.in.:

 • jakie są sposoby na pozyskiwanie i dystrybuowanie potrzebnej żywności;
 • jakie są główne problemy i wyzwania w tym obszarze działań;
 • co jest potrzebniejsze – finansowanie czy dary;
 • jakie praktyczne pomysły warto wykorzystać w swojej działalności

Zachęcamy do pobrania i przejrzenia raportu!

PoMOCna kawa 27.09..22 – spotkanie zapoznawcze cz.I

🔹 W pierwszym spotkaniu PoMOCnej Kawy wzięło udział 47 organizacji niosących pomoc ukraińskim obywatelom. Przedstawiciele każdej z nich opowiadali o tym w jaki sposób wspierają potrzebujących i z jakimi wyzwaniami się mierzą. Poprosiliśmy ich o wypełnienie ankiety dotyczącej wiodących potrzeb i problemów z jakimi spotykają się podczas swojej pracy. Ankietę wypełniło 25 organizacji Możecie dowiedzieć się dzięki niej

 • jakiego rodzaju wsparcia potrzebują fundacje i grupy wolontariuszy;
 • w jakich szkoleniach chcieliby wziąć udział członkowie organizacji;
 • skąd NGOsy zaangażowane w pomoc Ukrainie pozyskują fundusze;
 • czy sytuacja finansowa organizacji pozarządowych jest stabilna

Poniżej możecie pobrać ankietę