O kampanii

Trwa ogólnopolska kampania „Otwarte miasta i wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy”! Władze miast, gmin i powiatów oraz organizacje pozarządowe łączą siły, aby pomagać mądrzej i skuteczniej. „Otwarte Miasta i Wsie” to inicjatywa informacyjna wspomagająca edukację pracowników społecznych i organizacji mających bezpośredni kontakt z osobami uchodźczymi.

Akcję inicjuje Fundacja CultureLab (Mapuj Pomoc) we współpracy z Urzędem Miasta Kielce oraz partnerami: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Województw RP, Związkiem Ukraińców w Polsce, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej i Unią Metropolii Polskich.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Weź udział w wydarzeniu