Otwarte Miasta i Wsie – Kielce

18 kwietnia w Centrum Kongresowym Targi Kielce odbyła się inauguracja kampanii „Otwarte Miasta i Wsie”

Za nami pierwsze spotkanie Otwartych Miast i Wsi – wspólnej kampanii samorządów reprezentowanych przez Miasto Kielce i sektora NGO – Fundację CultureLab! 18 kwietnia w Centrum Targi Kielce udało nam się nie tylko przedstawić ideę międzysektorowej kooperacji na rzecz uchodźców, ale również zebrać osoby świadczące pomoc w jednym miejscu, by razem dyskutować o współpracy, poznać się i wzajemnie inspirować. Nie byłoby to możliwe bez naszych patronów i specjalnych gości, lecz także bez licznego grona adresatów akcji: pracowników samorządowych i pozarządowych sektorów pomocy.

„Potrzeba takich właśnie inicjatyw” – o czym mówili prelegenci

W Kielcach była z nami Pierwsza Sekretarz Ambasady Ukrainy. Tamila Shutak odczytała podziękowania od Ambasadora Ukrainy Vasyla Zvarycha i opowiedziała o wyzwaniach oraz możliwościach projektów związanych ze wsparciem jej obywateli. Pierwsza Sekretarz przypomniała, że pomoc jest konieczna, nie tylko humanitarna, ale także organizująca odbudowę Ukrainy po wojnie. „Jesteście naszymi rodakami, prawdziwym liderem tej pomocy” – mówiła.

Ze słowem o istotności działań pomocowych wystąpił Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Zwrócił uwagę na ciągłe przeobrażenia profilu potrzebujących:

Zmienia się struktura, liczba uchodźców i ich potrzeby. Aby dostosować instrumentarium pomocy do tego, z czym mamy do czynienia po rocznej wojnie, potrzeba właśnie takich inicjatyw

Prezydent Kielc Bogdan Wenta z kolei podkreślił:

Nadal potrzebna jest pomoc oraz pełne i sprawdzone informacje, gdzie można ją otrzymać. Bardzo cieszę się z obecności w Kielcach różnych środowisk: międzynarodowych, rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Współpraca jest konieczna przy pomocy humanitarnej i w przyszłości przy pomocy odbudowy Ukrainy.

O podsumowaniu dotychczasowych i kierunkach kolejnych działań pomocowych, szczególnie skierowanych do dzieci, opowiedziała Małgorzata Kurkowska reprezentująca UNICEF Refugee Response Office in Poland. Zaraz po niej z motywującą mową wystąpił Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UNGC Network Poland oraz Przedstawiciel UNOPS w Polsce. Stwierdzenie, że pomoc jest równie potrzebna nawet po roku od eskalacji wojny, oraz deklaracja nie tylko o kontynuowaniu wsparcia, ale i szerzeniu motywacji do niego, spotkały się ze szczególnym entuzjazmem.  

W Kielcach pojawił się także przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce Igor Horków, Przewodniczący Przemyskiego Oddziału ZUwP, przypominał o praktycznych aspektach pomocy, dynamicznym rozwoju i działaniach Związku w ostatnim roku.

„Liczymy na bardzo dobrą współpracę” – dyskusja naszych partnerów

Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich, na konferencji prasowej poprzedzającej wydarzenie stwierdził, że:

ta inicjatywa jest o tyle ważna, że nikomu innemu w Polsce nie udało się zbudować zintegrowanej bazy danych, która z jednej strony pokazywałaby wszystkie możliwości pomocy dla uchodźców przebywających w Polsce, jak i dla ukraińskich miast, a z drugiej, jakie są aktualnie najpilniejsze potrzeby strony ukraińskiej.

Tę myśli dyrektor Porawski rozwijał wraz z Tomaszem Fijołkiem, dyrektorem Unii Metropolii Polskich, oraz Prezydentem Kielc Bogdanem Wentą podczas dyskusji z pełnomocniczką ds. uchodźców Katarzyną Perdzyńską-Zarzeczny. Fijołek zwrócił uwagę, że najwięcej osób uchodźczych osiedla się w dużych miastach, stąd szczególne znaczenie współpracy samorządów miejskich z pozarządowymi inicjatywami pomocowymi. „Projekt «Mapuj pomoc» ma ten atut, że bazuje na danych oraz informacjach. Podobnie w Unii Metropolii Polskich staramy się dostarczać prezydentom miast rzetelnych informacji, aby pomoc była ukierunkowana właściwie. Liczę na bardzo dobrą współpracę” – powiedział Fijołek. Z kolei gospodarz wydarzenia, Prezydent Kielc, przypomniał o inicjatywach, jakie podejmuje jego miasto tak w ramach działań pomocowych dla osób uchodźczych, jak i skutecznej współpracy międzysektorowej w ogóle.

O mapowaniu i o dezinformacji: praktyczne warsztaty

Spotkanie zamknęły dwa warsztaty. Julia Bochenek z zespołu Fundacji CultureLab przedstawiła sposób używania platformy Mapuj Pomoc, skupiając się na procesie zakładania nowego profilu organizacji.  Adresaci wykładu wysłuchali poradnika, jak krok po kroku założyć konto, jak je uzupełnić, jak tworzyć swoje listy na Mapuj Pomoc, jak dodać użytkowników do własnego profilu oraz jak wyszukiwać inne organizacje. Nie była to jednak tylko praktyczna instrukcja, ale także szeroka prezentacja idei mapowania i ważności tej inicjatywy dla naszych gości.

Następnie Filip Szulik-Szarecki, reprezentujący projekt Wojownicy Klawiatury zainicjowany przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz Polską Fundacji im. Roberta Schumana, mówił o dezinformacji i fake-newsach. Opierając się na konkretnych danych i pracy swojego zespołu, udowadniał, że fałszywe informacje rozprzestrzeniają się w sieci znacznie szybciej niż prawdziwe. Pokazywał, jak bardzo wpływa to na kreowany w sieci obraz rzeczywistości. Na przykładach przedstawił nam, jak łatwo stworzyć i rozprzestrzenić fake-newsy oraz jak je rozpoznawać i obnażać.

Miasta i Wsie otwarte dla uchodźców z Ukrainy

Na spotkaniu pojawili się nie tylko prelegenci i eksperci, ale także adresaci działań kampanii: pracownicy różnych sektorów pomocowych. I tak gośćmi pracownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy, centrów pomocy społecznej, urzędów pracy, straży miejskiej i organizacji pozarządowych oraz innych osób zaangażowanych w pomoc obywatelom Ukrainy. Otwarte Miasta i Wsie to projekt, który ma wpływać na ich codzienną pracę, czyniąc ją skuteczniejszą i wygodniejszą. Wierzymy, że wspólne mapowanie i dyskusja przełożą się na szybsze dotarcie z informacją, a tym samym konkretnymi działaniami do ukraińskich uchodźców.

W Kielcach spotkaliśmy się po raz pierwszy, ale to dopiero początek kampanii. Przed nami spotkania w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie. Do zobaczenia!