Spotkania online

grafika PoMOCna kawa

Czym jest cykl spotkań PoMOCna kawa?

To spotkania online dla osób zaangażowanych w pomoc Ukrainie oraz ukraińskich uchodźcom. Cykl powstał z myślą o stworzeniu przestrzeni do wymiany kontaktów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także informowania o bieżących potrzebach i wyzwaniach. Rozmawiamy m.in. o kwestiach prawnych, edukacyjnych, integracji i adaptacji osób uchodźczych, ale też fundraisingu czy dezinformacji. Chcemy wzajemnie inspirować się i napędzać do działania. Do tej pory spotkaliśmy się już ponad 50 razy!

Jaką formę mają spotkania?

Spotkania odbywają się w drugą i czwartą środę miesiąca o godzinie 12:00 i trwają około godziny. Łączymy się online za pośrednictwem platformy Zoom. Każde nasze spotkanie to wyjątkowa okazja do zgłębienia konkretnej tematyki w różnorodnych formach:

Kto może wziąć udział w PoMOCnej kawie?

Do uczestnictwa zachęcamy osoby pracujące w organizacjach pozarządowych i instytucjach, a także wolontariuszy, którzy na codzień realizują projekty wsparcia ukraińskich uchodźców lub zapewniają pomoc humanitarną.

Spotkania są świetną okazją do sieciowania i nawiązywania współpracy (na gruncie lokalnym, ogólnopolskim, ale i międzynarodowym). Na PoMOCną kawę serdecznie zapraszamy fundacje, stowarzyszenia czy placówki samorządowe, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w obszarze rozwoju swoich organizacji, a także prowadzenia projektów pomocowych.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Będziesz regularnie otrzymywać informacje i przypomnienia o kolejnych spotkaniach w ramach cyklu PoMOCna kawa. Udostępnimy Ci materiały edukacyjne, raporty i podsumowania.

Zaproponuj temat spotkania i/lub swoje wystąpienie!

Napisz do nas i podziel się pomysłem na najbliższy temat spotkania. Zgłoś chęć wygłoszenia wykładu – opisz kiedy i jakimi informacjami chcesz się podzielić z uczestnikami uczestniczkami spotkań.


Obejrzyj archiwalne nagrania!

button subscribe

Pobierz podsumowania ze spotkań!