Szkolenia

Informacja napędza działanie!

Czym są szkolenia instruktażowe Mapuj Pomoc?

To krótkie (trwające 1-1.5 h), darmowe warsztaty (zarówno w formule zdalnej, jak i stacjonarnej), podczas których omawiamy funkcjonalności naszej platformy oraz uczymy, jak efektywnie korzystać z jej zasobów. Nasze szkolenia pomagają dostosować narzędzie Mapuj Pomoc do indywidualnych potrzeb organizacji i skupiają się na praktycznych aspektach jego wykorzystania. Użytkownicy dowiadują się, jak skutecznie pozyskiwać informacje na temat różnorodnych inicjatyw pomocowych, porządkować dane oraz przekazywać je w jasny i zrozumiały sposób osobom uchodźczym. Podczas spotkań prezentujemy także społeczność organizacji zsieciowanych wokół Mapuj Pomoc, zachęcając tym samym do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie działań humanitarnych i pomocowych.

Kto może skorzystać ze szkoleń?

Szkolenia są otwarte dla wszystkich, którzy w swojej codziennej pracy mają kontakt z osobami uchodźczymi z Ukrainy. Do uczestnictwa zapraszamy organizacje samorządowe, pozarządowe czy grupy wolontariuszy.

Od marca 2023 roku ze szkoleń Mapuj Pomoc skorzystało ponad 70 organizacji! Odwiedziliśmy m.in. Kielce, Przemyśl i Rzeszów, gdzie w ramach naszej kampanii Otwarte Miasta i Wsie zachęciliśmy lokalne organizacje do korzystania z naszej platformy, wspólnego mapowania i współpracy na rzecz Ukrainy.

Jak wziąć udział?

Jeśli chcesz poznać aktualny harmonogram szkoleń, chciałbyś zorganizować je stacjonarne w swoim mieście lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszą koordynatorką ds. szkoleń. Zapisz się również do naszego newslettera, aby śledzić najnowsze wydarzenia Mapuj Pomoc!

Na wszystkie szkolenia obowiązuje rejestracja.


Obejrzyj instruktaż video dla organizacji!