Otwarte Miasta i Wsie – Rzeszów

baner otwarte miasta i wsie Rzeszów

Otwarte Miasta i Wsie na Podkarpaciu

Za nami kolejne spotkanie w ramach kampanii „Otwarte miasta i wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy” – wspólnej kampanii samorządów reprezentowanych przez Miasto Kielce i sektor NGO – Fundację CultureLab. Od 28 do 29 kwietnia 2023 roku b w regionie podkarpackim. Pojawiliśmy się na spotkaniu Podkarpackiej Grupy Koordynacyjnej w Rzeszowie, by razem m.in. z przedstawicielami miasta, UNHCR, UNICEF czy PSAR rozmawiać o aktualnych wyzwaniach związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Dzień później zawitaliśmy ze szkoleniami do Domu Ukraińskiego w Przemyślu i Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Mapuj Pomoc na spotkaniu PCG

W ramach kampanii Otwarte Miasta i Wsie, Fundacja CultureLab miała zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu koordynacyjnym Podkarpackiej Grupy Koordynacyjnej (Podkarpackie Coordination Group) w Rzeszowie. PCG to inicjatywa UNHCR i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Co miesiąc przedstawiciele miasta, województwa i organizacji pozarządowych spotykają się, by rozmawiać o sytuacji uchodźców ukraińskich w Polsce.

Zespół Mapuj Pomoc miał zaszczyt być gościem tego wydarzenia. Zaprezentowaliśmy nowe możliwości włączania się w działania wspierające mapowanie inicjatyw skierowanych do osób uchodźczych z Ukrainy. Zachęcaliśmy do wymiany wiedzy w tym obszarze i wielosektorowych działań, szczególnie w zakresie włączania samorządów i podmiotów pomocowych z nim związanych w ogólnopolską sieć wymiany doświadczeń. Przedstawiliśmy ponadto platformę Mapuj Pomoc jako inicjatywę przydatną nie tylko w pracy organizacji pozarządowych, ale także samorządów, ośrodków pomocy społecznej i innych podmiotów, dla których pomoc uchodźcom jest jednym z działań. Bazując na danych z najnowszego raportu Mapuj Pomoc, aktualizującego znajdujące się na naszej mapie punkty pomocowe z regionu, omówiliśmy też dynamikę zmian Podkarpacia, jeśli chodzi o typ, lokalizację i liczebność inicjatyw wpierających uchodźców.

Zanim jednak rozmawialiśmy o Otwartych Miastach, spotkanie otworzył reprezentant województwa. Mówił o aktualnej sytuacji na granicy i stabilizującej się liczebności uchodźców. Odpowiedział także na pytania o punkt informacyjny i dom matki z dzieckiem działające przy granicy z Przemyślu, których dalsze działanie jest niepewne.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się ponadto członkowie różnych organizacji i instytucji. Warszawski oddział UNHCR przedstawił informacje na temat raportowania do Refugee Response Plan. Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin opowiedziało o aktualnie podejmowanych inicjatywach, inicjując ciekawą rozmową o wyzwaniach związanych z edukacją i integracją ukraińskich dzieci. Przedstawicielka UNICEF wystąpiła natomiast z prezentacją o działaniach organizacji na rzecz poprawy sytuacji najmłodszych, szczególnie dotyczących pomocy psychologicznej. Prezentacje odbywały się w języku polskim i angielskim.

Goście spotkania reprezentowali szerokie spektrum organizacji, zarówno międzynarodowych i pozarządowych, takich jak CORE, PCK, Oxfam, DRC, PSAR, Save the Children, jak i agencji ONZ, w tym UNHCR, UNICEF czy IOM. Spotkaniu towarzyszyli również przedstawiciele władz województwa oraz miasta Rzeszowa.

Szkolenia Mapuj Pomoc – narzędzie odpowiedzialności społecznej administracji publicznej

Cele kampanii Otwarte Miasta i Wsie to budowanie wielosektorowej platformy wymiany i rozwoju ogólnopolskiej strefy pomocy uchodźcom z Ukrainy, ale także docieranie z wiedzą do tych, którzy tę pomoc świadcząc na co dzień – m.in. pracowników ośrodków pomocy i organizacji pozarządowych. Dlatego pojawiliśmy się w Rzeszowie i Przemyślu ze szkoleniami Mapuj Pomoc – narzędzie odpowiedzialności społecznej administracji publicznej skierowanymi do tych grup. 

Szkolenia miały charakter praktycznej pracy warsztatowej z platformą Mapuj Pomoc. Każdy uczestnik otrzymał laptopa, aby móc przećwiczyć korzystanie z platformy z instruktorem. Zasadniczym celem kursu było pokazanie, jak za pomocą bazy pomocy w łatwiejszy sposób udzielać informacji i wskazywać punkty wsparcia uchodźcom.

Pierwsze szkolenie zorganizowaliśmy dla pracowników Dom Ukraińskiego w centrum Przemyśla. Niemal dwugodzinne spotkanie było okazją nie tylko do lepszego poznania funkcjonalności Mapuj Pomoc, ale także poznania się i rozmów.

Następnie zespół Mapuj Pomoc udał się do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na kolejne spotkanie, tym razem dla pracowników regionalnych i miejskich ośrodków pomocy oraz przedstawicieli rzeszowskich grup nieformalnych organizujących wsparcie rzeczowe dla uchodźców wewnętrznych i ofiar wojny na terenie Ukrainy. Na trwającym półtorej godziny szkoleniu pokazaliśmy, jak korzystać z Mapy Pomocy, dodać własny punkt do bazy, budować zespół i aktualizować informacje.

Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach kampanii!