Lista organizacji wspierających ofiary przemocy

Przedstawiamy listę organizacji pomocowych skoncentrowanych na ofiarach przemocy wśród uchodźców z Ukrainy. Lista podzielona jest na województwa, co ułatwi lokalizację najbliższych miejsc wsparcia. Dodatkowo wyróżniamy kontakty ogólnopolskie, które mogą okazać się pomocne w nagłych sytuacjach.

Zanim przejdziemy do listy, krótko omówimy kluczowy formom pomocy systemowej dostępnej w Polsce. Pierwsza z nich to ośrodki pomocy społecznej – instytucje publiczne, które oferują wsparcie dla osób w kryzysie, w tym dla uchodźców. Druga to Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Pamiętaj: nawet jeśli Twoja sytuacja jest naprawdę trudna, liczne organizacje i instytucje w Polsce są gotowe, aby Ci pomóc. Czytając dalej – dowiesz się, gdzie szukać wsparcia.

Ośrodki Pomocy Społecznej

W Polsce miejscami, które systemowo zajmują się pomocą ofiarom przemocy, są gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej. OPS, właściwy dla miejsca zamieszkania, świadczy pomoc wszystkim legalnie przebywającym na terytorium Polski obywatelom Ukrainy i ich rodzinom znajdującym się w trudnej. Ważne jest, aby osoby te posiadały numer PESEL. Ośrodki pomocy działają głównie wtedy, gdy przemoc została już zgłoszona, np. jeżeli rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty. Osoba doświadczająca przemocy do ośrodka może zgłosić się także samodzielnie. Nie ma jednak gwarancji, że na miejscy uzyska pomoc w języku ukraińskim czy rosyjskim. OPS-y nie świadczą też pomocy prawnej ani psychologicznej.

Czytaj dalej na Mapuj Pomoc: Niebieska Karta – narzędzie dla ofiar przemocy domowej.

Więcej informacji o tym możliwości skorzystania z pomocy ośrodka pomocy społecznej znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Bazę wszystkich ośrodków pomocy społecznej działających w polskich gminach, miastach i wsiach znajdziesz tutaj.

Ośrodki pomocy Funduszu Sprawiedliwości

Każda osoba, która padła ofiarą przestępstwa – a więc także przemocy – może uzyskać pomoc w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach Sieci Pomocy na terenie Polski funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Aby znaleźć punkt znajdujący się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania, użyj wyszukiwarki.

Lista kontaktów: znajdź pomoc lokalnie

Mazowieckie:

 • Centrum Praw Kobiet, Warszawa – udziela pomocy prawnej, psychologicznej i mieszkalnej kobietom, które doświadczają przemocy. Pomaga także w rozwoju zawodowym czy osobistym. Prowadzi zajęcia integracyjne i dokształcające, także dla osób starszych i dzieci. Kontakt: [email protected], numer: +48 800 107 777.
 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Warszawa – udziela wsparcia w szerokim zakresie osobom wszystkich narodowości. Zgłaszać można się zarówno bezpośrednio do punktu w Warszawie, jak i telefonicznie pod numerem +48 692 913 993.
 • Centrum Wsparcia Kobiet (Fundacja Dobry Start), Warszawa – to bezpieczna przestrzeń, w której migrantki mogą uzyskać pomoc w sprawach prywatnych i zawodowych. Pomaga w związku z doświadczeniem przemocy domowej, ale także udzielając porad prawnych, psychologicznych, związanych z karierą czy nauką języka. Bezpłatną pomoc we własnym języku, także rosyjskim i ukraińskim, uchodźczynie mogą uzyskać, dzwoniąc pod numer +48 736 380 203. W centrum pojawić można się także osobiście w Warszawie (ul. Elektoralna 13).
 • Centrum Pomocy Dzieciom (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), Warszawa i okolice – świadczy pomoc dzieciom do 18. r.ż., które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego lub uczestniczą w procedurach karnych w charakterze pokrzywdzonego lub świadka. Pomaga również niekrzywdzącym rodzicom lub opiekunom. Do centrum zgłaszać mogą się dzieci i rodzice, którzy podejrzewają, że podopiecznemu dzieje się krzywda. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem: 22 826 88 62.
 • Mirnyj Dom (Humanosh), Warszawa i Nadarzyn – zapewnia osobom uchodźczym w trudnej sytuacji, także doświadczającym przemocy, zakwaterowanie i pomoc psychologiczną. Numer telefonu: +48 669 258 619.
 • Zespół Ośrodków Wsparcia, Piastów – w ramach ZOW działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pierwszy zapewnia m.in. pomoc medyczną, bytową, psychologiczną i prawną. Drugi – m.in. poradnictwo, grupy wsparcia czy interwencje kryzysowe.

Małopolskie:

 • Solidarnościowe Centrum Feministyczne Fundacji Autonomia, Kraków – prowadzi grupę wsparcia dla migrantek i osób z doświadczeniem uchodźstwa, przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi. Pomoc znajdą tu także osoby ze społeczności LGBTQIA+.
 • Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, Kraków – udziela pomocy m.in. osobom dotkniętym dyskryminacją lub ofiarom przemocy. W poniedziałki i wtorki udziela też bezpłatnej pomocy prawnej.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Wadowice  – podejmuje działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, także dla ofiar przemocy domowej. Ośrodek udziela także schronienia.
 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Kraków – oferuje szeroki zakres wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, również materialne i finansowe. Pomaga także świadkom przemocy.

Dolnośląskie:

 • Fundacja Początek – Centrum Integracji Migrantów, Jelenia Góra – fundacja na co dzień wspiera w integracji i odnalezieniu się w nowym kraju osoby uchodźcze. Pomaga w wyjściu z sytuacji kryzysowych i znalezieniu schronienia.
 • Stowarzyszenie Pomocy AKSON, Wrocław – udziela pomocy osobom dotkniętym przemocą. Całodobowa linia: 71 352 94 03.
 • Fundacja Ukraina, Wrocław – udzieli wsparcia informacyjnego. Darmowe konsultacje są prowadzone w czterech językach – ukraińskim, polskim, rosyjskim oraz angielskim!

Kujawsko-Pomorskie:

Łódzkie:

 • Łódzkie Centrum Wielokulturowe – szeroki zakres wsparcia udzielanego w 5 językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim.
 • Fundacja Ocalenie, Łódź – Fundacja Ocalenie ma biuro także w Łodzi. Oferuje wsparcie dla migrantek i migrantów doświadczających dyskryminacji i przemocy.

Podkarpackie:

Pomorskie:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Gdańsk – telefon interwencyjny dla ukraińskich dzieci i młodzieży – Telefon jest obsługiwany przez specjalistkę OIK, w dni powszednie, w godz. od 8.30 do 16.30, w językach: polskim, ukraińskim i rosyjskim.
 • Centrum Pomocy Dzieciom (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), Gdańsk i okolice – Oferta Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku skierowana jest do dzieci i młodzieży, które doświadczyły różnego rodzaju przemocy, w tym psychicznej, fizycznej, wykorzystania seksualnego lub były świadkami przestępstw.

Śląskie:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Katowice – środek podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych i w odpowiedzi na docierające sygnały o przemocy, krzywdzeniu dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnością. W szczególnych sytuacjach ośrodek „z urzędu” podejmuje działania prawne na rzecz klientów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i bezpieczeństwa dzieci. Udziela także pomocy socjalnej, psychologicznej i schronienia. Pomaga także w wyjściu z problemu alkoholowego.

Wielkopolskie:

Zachodniopomorskie:

Cała Polska:

Feminoteka – Feminoteka oferuje wsparcie dla uchodźczyń, które doświadczyły przemocy, zwłaszcza przemocy seksualnej. Zajmuje się wszystkimi formami przemocy – psychologicznej, fizycznej, ekonomicznej i seksualnej – w rodzinie i poza nią. Każda kobieta może zgłosić się po pomoc: starsza, młodsza, lesbijka, heteroseksualna, transpłciowa. Kontakt telefoniczny: +48 888 88 79 88 (w godz. 14.00–17.00).

Fundacja La Strada – pomaga osobom, które stali się ofiarami handlu ludźmi, pracy przymusowej i niewolnictwa. Oferuje pomoc prawną, psychologiczną i socjalną. Oferuje bezpieczne schronienie, mediację kulturową, w razie potrzeby pomoc medyczną. La Strada prowadzi też całodobowy telefon zaufania dla pokrzywdzonych i ich rodzin: +48 605 687 750 (także przez WhatsApp).

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – 116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży– telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Dzieci mogą porozmawiać z nami o wszystkim: o codziennych pro blachach, ale także o sytuacjach, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem.

Платформа Допомоги Врятованим | Platforma Pomocy Ocalałym – Platforma Pomocy Ocalałym to strona internetowa, na której gromadzone są kontakty kluczowych służb wsparcia dla ofiar różnego rodzaju przemocy w okresie wojny. Jeśli doznałeś lub byłeś świadkiem jakiegokolwiek rodzaju przemocy, platforma stanie się kompasem w poszukiwaniu możliwości przezwyciężenia traumy i wyboru najdogodniejszej usługi wsparcia.

Wszystkie te oraz inne punkty wsparcia znajdziesz w bazie Mapuj Pomoc.