Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wadowicach

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Dworska 9
Kod pocztowy
 • 34-100
Miejscowość
 • Radocza
Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Główny obszar działań
 • Pomoc administracyjno - prawna
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
 • Noclegownie / Czasowe miejsca pobytu
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
E-mail
 • kontakt@oikradocza.pl
Telefon
 • 33 873-10-01
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • małopolskie
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc prawna
 • Psycholog
 • Nocleg
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Ośrodek podejmuje działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie,
  a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

  W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.