Powrót do mapy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

OFERUJĘ POMOC
·
Dworska 9, Radocza, Polska
Powrót do mapy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

OFERUJĘ POMOC
·
Dworska 9, Radocza, Polska

Ośrodek podejmuje działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie,
a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Kategoria pomocy

Nocleg i mieszkanie
 • Noclegi w pokojach/mieszkaniach
Prawo i formalności
Informacja
 • Informacje ogólne
 • Wsparcie psychologiczne
Wsparcie psychologiczne
Ochrona
 • Ochrona praw dzieci
 • Prawa kobiet / Przemoc domowa
Państwo / Region:
 • Polska
 • małopolskie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Osoby starsze

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • ukraiński
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 2 kwietnia 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz