Powrót do mapy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach

OFERUJĘ POMOC
·
Mikołowska 13A, Katowice, Polska
Powrót do mapy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach

OFERUJĘ POMOC
·
Mikołowska 13A, Katowice, Polska

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach udzielana jest następująca pomoc:

1.Pomoc psychologiczna udzielana jest w formule indywidualnej i rodzinnej i obejmuje:
informację, edukację, wsparcie,
interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową,
poradnictwo specjalistyczne- psychologiczne, pedagogiczne,
przygotowywanie osób w kryzysie lub w sytuacji przemocy do uczestniczenia w procedurach prawnych (np. do zeznań, przesłuchań itp.),
grupowe formy pomocy psychologicznej- psychoedukacyjną grupę wsparcia dla osób doznających przemocy, grupy treningowe nakierowane na uzyskanie różnych umiejętności (radzenia sobie ze stresem, asertywnego zachowania i ochrony siebie, rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji, poprawnego i skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi).
Pomoc prawna. Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, edukację prawną oraz pomoc w pisaniu pism procesowych i urzędowych.

2.Pomoc socjalna. Pomoc socjalna opiera się na rozeznaniu sytuacji rodzinnej, zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb socjalnych oraz zapewnieniu schronienia w sytuacji ostrych stanów kryzysowych i zagrożenia życia. Pomoc ta realizowana jest poprzez współpracę z pracownikami socjalnymi Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.

3. Pomoc interwencyjna. Ośrodek podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych i w odpowiedzi na docierające sygnały o przemocy, krzywdzeniu dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Interwencje w zależności od sytuacji, stopnia zagrożenia osób, mają charakter wizyt środowiskowych, rozmów interwencyjnych mających na celu pozyskanie osób do współpracy. Interwencje obejmują również kontakty z instytucjami wymiaru sprawiedliwości (Policja, Prokuratura, Sąd) w celu poparcia spraw klientów, przyśpieszenia ich toku itp. W szczególnych sytuacjach ośrodek „z urzędu” podejmuje działania prawne na rzecz klientów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i bezpieczeństwa dzieci.

4. Zapewnienie schronienia. Ośrodek zabezpiecza schronienie o charakterze interwencyjnym w Stowarzyszeniu „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im Marii Niepokalanej: Katowice, ul. Krasińskiego 21, tel. 32/ 255-38-69.

5. Poradnictwo specjalistyczne. Ośrodek udziela mieszkańcom Katowic porad specjalistycznych związanych z rozwiązywaniem problemu przemocy domowej oraz w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z problemem alkoholowym i innych uzależnień w formie:
osobistej,
telefonicznej,
internetowej (oik@mops.katowice.pl).

Kategoria pomocy

Edukacja
Edukacja
 • Szkolenia i warszaty
Nocleg i mieszkanie
Nocleg i mieszkanie
 • Noclegi w pokojach/mieszkaniach
Prawo i formalności
Prawo i formalności
  Informacja
  Informacja
  • Wsparcie psychologiczne
  Wsparcie psychologiczne
  Wsparcie psychologiczne
   Ochrona
   Ochrona
   • Ochrona praw dzieci
   • Prawa kobiet / Przemoc domowa
   Państwo / Region:
   • Polska
   • śląskie

   Do kogo skierowana jest pomoc

   Grupa wiekowa
   • Dzieci
   • Młodzież
   • Dorośli
   • Osoby starsze

   Szczegóły działalności

   Forma działalności prawnej
   • administracja publiczna
   Rodzaj placówki
   • MOPS / GOPS
   Sposób prowadzenia działań
   • stacjonarnie
   Pomoc oferowana w języku
   • ukraiński
   • polski
   Czas prowadzenia działań
   • działanie stałe

   Kontakt

   Adres
   Data ostatniej aktualizacji danych
   • 21 sierpnia 2023

   Komentarze

   Dodaj komentarz

   Komentarze

   Dodaj komentarz