Powrót do mapy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach

OFERUJĘ POMOC
·
Mikołowska 13A, Katowice, Polska
Powrót do mapy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach

OFERUJĘ POMOC
·
Mikołowska 13A, Katowice, Polska

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach udzielana jest następująca pomoc:

1.Pomoc psychologiczna udzielana jest w formule indywidualnej i rodzinnej i obejmuje:
informację, edukację, wsparcie,
interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową,
poradnictwo specjalistyczne- psychologiczne, pedagogiczne,
przygotowywanie osób w kryzysie lub w sytuacji przemocy do uczestniczenia w procedurach prawnych (np. do zeznań, przesłuchań itp.),
grupowe formy pomocy psychologicznej- psychoedukacyjną grupę wsparcia dla osób doznających przemocy, grupy treningowe nakierowane na uzyskanie różnych umiejętności (radzenia sobie ze stresem, asertywnego zachowania i ochrony siebie, rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji, poprawnego i skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi).
Pomoc prawna. Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, edukację prawną oraz pomoc w pisaniu pism procesowych i urzędowych.

2.Pomoc socjalna. Pomoc socjalna opiera się na rozeznaniu sytuacji rodzinnej, zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb socjalnych oraz zapewnieniu schronienia w sytuacji ostrych stanów kryzysowych i zagrożenia życia. Pomoc ta realizowana jest poprzez współpracę z pracownikami socjalnymi Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.

3. Pomoc interwencyjna. Ośrodek podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych i w odpowiedzi na docierające sygnały o przemocy, krzywdzeniu dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Interwencje w zależności od sytuacji, stopnia zagrożenia osób, mają charakter wizyt środowiskowych, rozmów interwencyjnych mających na celu pozyskanie osób do współpracy. Interwencje obejmują również kontakty z instytucjami wymiaru sprawiedliwości (Policja, Prokuratura, Sąd) w celu poparcia spraw klientów, przyśpieszenia ich toku itp. W szczególnych sytuacjach ośrodek „z urzędu” podejmuje działania prawne na rzecz klientów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i bezpieczeństwa dzieci.

4. Zapewnienie schronienia. Ośrodek zabezpiecza schronienie o charakterze interwencyjnym w Stowarzyszeniu „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im Marii Niepokalanej: Katowice, ul. Krasińskiego 21, tel. 32/ 255-38-69.

5. Poradnictwo specjalistyczne. Ośrodek udziela mieszkańcom Katowic porad specjalistycznych związanych z rozwiązywaniem problemu przemocy domowej oraz w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z problemem alkoholowym i innych uzależnień w formie:
osobistej,
telefonicznej,
internetowej ([email protected]).

Kategoria pomocy

Edukacja
 • Szkolenia i warszaty
Informacja
 • Wsparcie psychologiczne
Nocleg i mieszkanie
 • Noclegi w pokojach/mieszkaniach
Ochrona
 • Ochrona praw dzieci
 • Prawa kobiet / Przemoc domowa
Prawo i formalności
Wsparcie psychologiczne
Państwo / Region:
 • Polska
 • śląskie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Osoby starsze

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Rodzaj placówki
 • MOPS / GOPS
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • ukraiński
 • polski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 5 marca 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz