Sytuacja ukraińskich uchodźców 50+. List Right to Protection do Rzecznika Praw Obywatelskich

Ukraińska Fundacja Right to Protection jest organizacją charytatywną, która swoją działalność skupia na udzielaniu pomocy ukraińskim uchodźcom i osobom wewnętrznie przesiedlonym, osobom objętym ochroną czasową, potrzebującym ochrony międzynarodowej, bezpaństwowcom, a także zagrożonym bezpaństwowością i nieposiadającym dokumentów. Od początku konfliktu na wschodzie Ukrainy Fundacja monitoruje sytuację w zakresie ochrony praw osób wewnętrznie przesiedlonych, zapewniając pomoc prawną i realizując coraz więcej działań humanitarnych na Ukrainie.

Right to Protection po raz drugi zwraca się do polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (z pierwszym listem możecie zapoznać się tutaj). Tym razem porusza sytuację osób starszych z Ukrainy w Polsce, między innymi:

  • komunikowanie nowelizacji przepisów co do legalnego pobytu uchodźców w sposób dostępny dla osób starszych,
  • konieczność wprowadzenia długoterminowych rozwiązań,
  • wsparcie uchodźców w codziennych czynnościach.

Zapoznajcie się z treścią listu poniżej: