List Fundacji Right to Protection oraz Konsorcjum Migracyjnego — sytuacja prawna uchodźców po 4 marca 2024 roku

Ukraińska Fundacja Right to Protection jest organizacją charytatywną, która swoją działalność skupia na udzielaniu pomocy ukraińskim uchodźcom i osobom wewnętrznie przesiedlonym, osobom objętym ochroną czasową, potrzebującym ochrony międzynarodowej, bezpaństwowcom, a także osobom zagrożonym bezpaństwowością i osobom nieposiadającym dokumentów. Od początku konfliktu na wschodzie Ukrainy Fundacja monitoruje sytuację w zakresie ochrony praw osób wewnętrznie przesiedlonych, zapewniając pomoc prawną i realizując coraz więcej działań humanitarnych na Ukrainie.

W sierpniu 2023 roku Right to Protection, działając z Konsorcjum Migracyjnym, wystosowało do Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich list opisujący sytuację prawną uchodźców po 4 marca 2024, wskazując na m.in. następujące kwestie:

  • obecna specustawa nie przewiduje możliwości ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy dla dziecka objęte w Polsce ochroną czasową, nawet jeśli rodzic może się o takie zezwolenie ubiegać;
  • konieczność jak najwcześniejszego zaplanowania działań legislacyjnych dotyczących osób z Ukrainy w Polsce;
  • status prawny studentów z Ukrainy w Polsce;

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treści listu poniżej.