O kampanii Otwarte Miasta i Wsie

Odwiedzamy polskie miasta, by wspomagać rozwój pracowników gmin i ośrodków pomocy. Tworzymy sieć wsparcia, łącząc sektor samorządowy i NGO. „Otwarte miasta i wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy” to kampania społeczna zainicjowana przez UM Kielce i Fundację CultureLab w kwietniu 2023. Sieciujemy i edukujemy!

NASZA MISJA

Wspomagamy edukację pracowników społecznych i organizacji pracujących z osobami uchodźczymi. Fundacja CultureLab i UM Kielce przedstawiają Mapuj Pomoc jako platformę do budowania efektywnych i transparentnych systemów pomocy społecznej w Polsce.

Docieramyze szkoleniami do gmin, mapujemy ośrodki pomocy społecznej i lokalne organizacje w całym kraju. Przede wszystkim jednak budujemy trwałą sieć partnerstw i wsparcia, łącząc sektor NGO i samorządy. Wierzymy, że razem możemy pomagać lepiej i skuteczniej, zapewniając zarówno pracownikom, jak i osobom potrzebującym dostęp do zrównoważonych i skutecznych środków pomocy.

CZAS TRWANIA KAMPANII: 18 kwietnia 2023 – 31 grudnia 2023

Spot promujący kampanie Otwarte Miasta i Wsie
Inauguracja kampanii Otwarte Miasta i Wsie w Kielcach

GŁÓWNE DZIAŁANIA

  • Szkolenia Mapuj Pomoc jako narzędzie dla administracji publicznej: Przeprowadziliśmy szereg szkoleń pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz gmin w zarządzaniu pomocą poprzez narzędzie Mapuj Pomoc. Tylko od kwietnia do sierpnia przeszkoliliśmy 150 osób.
  • Międzysektorowe debaty: Prowadzimy dyskusje dotyczące kluczowych wyzwań i możliwości współpracy między lokalnymi władzami a organizacjami pozarządowymi. W Kielcach zorganizowaliśmy debatę dyrektorów Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich z Prezydentem Miasta, moderowaną przez pełnomocniczkę ds. uchodźców. Natomiast w czerwcu podczas debaty „Granica współdziałania” spotkały się sektor samorządowy, pozarządowy oraz wolontariuszy.
  • Wykłady i spotkania online: Co miesiąc w ramach PoMOCnej Kawy organizujemy eksperckie wykłady. Za nami m.in. prelekcje „ABC zatrudnienia w Polsce” czy „Skutki nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy”. Towarzyszy im rozmowa, podczas której eksperci mogą odpowiadać na pytania, a organizacje i przedstawiciele samorządów dzielić się wiedzą i doświadczeniami.
  • Wydarzenia: Pojawiliśmy się m.in. na spotkaniu Podkarpackiej grupy wsparcia UNHCR, w Domu Ukraińskim w Przemyślu, byliśmy partnerem strefy humanitarnej na festiwalu CITY NGO, wzięliśmy udział w spotkaniu Ośrodka Badań nad Migracjami „Migracje i miasta. Działania włączające migrantów – perspektywa średnich i małych miast”.
  • Mapowanie: Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami na naszej interaktywnej mapie pojawiły się dziesiątki nowych punktów pomocy z różnych województw. Zmapowaliśmy wszystkie ośrodki pomocy społecznej w Polsce! Do bazy pomocy dołączyło wiele nowych organizacji z województw świętokrzyskiego i podkarpackiego.

JAK DOŁĄCZYĆ DO KAMPANII?

Jesteś przedstawicielem lokalnego samorządu, pracownikiem gminy czy organizacji pozarządowej? Chcesz wpłynąć na sposób, w jaki zarządzana jest pomoc społeczna w Twojej instytucji? Dołącz do nas. Kampania Otwarte Miasta i Wsie może pojawić się w Twoim mieście! Zgłoś się do nas i dowiedz się, jak możesz włączyć się w nasze inicjatywy i wziąć udział w szkoleniach.

KONTAKT

📪 Aleksandra Sitkiewicz, koordynatorka współpracy międzysektorowej: [email protected]

📪 Iwona Górka, menedżerka ds. komunikacji i promocji: [email protected]

REKOMENDACJE