Najważniejsze infolinie dla uchodźców

Przygotowaliśmy listę najważniejszych infolinii, z których mogą korzystać uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy na terenie naszego kraju w celu uzyskania wsparcia informacyjnego, psychologicznego, prawnego, mieszkaniowego etc. Zachęcamy do sprawdzenia i przekazywania informacji potrzebującym.

Ogólne infolinie 📞

 • +48 22 110 00 85 – ogólne poradnictwo, infolinia Polskiego Forum Migracyjnego. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 w języku ukraińskim i w godzinach 14:00 – 20:00 w języku rosyjskim.
 • +48 222 309 900 – całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym dla uchodźców z Ukrainy w języku ukraińskim, rosyjskim lub angielskim uruchomiona przez Fundusz Sprawiedliwości. Rodzaj udzielanej pomocy zależy od indywidualnej sytuacji potrzebujących.
 •  +48 47 721 75 75 – infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Korzystając z niej, można uzyskać informacje o formach pomocy dostępnych po przekroczeniu granicy polskiej.

Pomoc psychologiczna 💬

 • 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, uruchomiony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundację Orange. Konsultacje w języku ukraińskim i rosyjskim możliwe są od poniedziałku do piątku, między godziną 14.00 a 18.00 (można także przesyłać wiadomości przez tę stronę).
 •  800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, od marca dostępny także w języku ukraińskim i rosyjskim. Oprócz dyżurów telefonicznych działa także internetowy czat z pomocą psychologiczną w tych językach — pod adresem
 • 800 108 108 – bezpłatny, anonimowy telefon wsparcia psychologicznego Fundacji Nagle Sami dla osób w żałobie. Dyżury konsultantów: poniedziałki i wtorki od 17.00 do 20.00.
 • +48 22 255 22 02 – interwencyjny telefon oferujący wsparcie psychologiczne Fundacji Polskiego Forum Migracyjnego. Działa od poniedziałku do soboty od 12:00 do 22:00 w językach ukraińskim i rosyjskim.

Pomoc prawna ⚖️

 • 800 088 544 – ogólnopolska infolinia telefoniczna Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej. Infolinia działa od poniedziałku do piątku – w godzinach od 10.00 do 19.00. Konsultanci udzielają informacji o zakresie prowadzonej pomocy oraz miejscach i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Informację można uzyskać w kilku językach, w tym polskim, ukraińskim i angielskim.
 • +48 791 576 459 – bezpłatne porady prawne Stowarzyszenia Nomada. Kontakt możliwy w języku polskim i angielskim (w przypadku porad w języku ukraińskim i rosyjskim można wysłać wiadomość e-maila z opisem sytuacji i pytaniami na adres [email protected]);
 • +48 792 568 561 – bezpłatne wsparcie prawne dla osób z Ukrainy oferuje również Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 • +48 725 449 374,  +48 725 449 356 – infolinie Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć. Pierwszy numer — odpowiedzi na pytania dotyczące pobytu osób przyjeżdżających z Ukrainy na terytorium Polski. Drugi poświęcony jest kwestii ustanowienia kuratora dla małoletniego obywatela Ukrainy bez opieki w Polsce. Obie infolinie dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 15. 
 • +380 68145 5590 – linia wsparcia prawnego utworzona przez Ukraińskie Stowarzyszenie Prawniczek „ЮрФем”. Ofiary wszelkich form przemocy seksualnej mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną.

Pomoc mieszkaniowa 🏠

 • 577 650 150, 533 330 494 – infolinia mieszkaniowa fundacji Habitat for Humanity Poland, działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-20.00 (z przerwami: 12.30-13.00 oraz 16.30-17.00) w języku polski/angielskim/ukraińskim/rosyjskim. Wsparcie na tym etapie skierowane jest do następujących grup, zamieszkałych w Warszawie i na terenie Śląska, zwł. Gliwic, gdzie znajduje się drugi oddział Habitat Poland: osób z Ukrainy, szukających miejsca do zamieszkania, osób, które goszczą lub chcą udostępnić swoje mieszkanie migrantom i migrantkom oraz tych, którzy potrzebują informacji na temat projektów prowadzonych przez Habitat for Humanity Poland.

Pomoc medyczna ⚕️

 • 800 190 590 – całodobowa infolinia NFZ, dostępna również w języku ukraińskim. Dzwoniąc, można uzyskać np. informacje, gdzie znaleźć pomoc medyczną, najbliższą aptekę, jak postępować w sytuacji zakażenia koronawirusem etc.
 • 800 137 200 – teleplatforma pierwszego kontaktu (TPK) Narodowego Funduszu Zdrowia, pozwala na uzyskanie pomocy medycznej poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych (tj. 18:00-8:00), w weekendy lub święta. Porady udzielane są w kilku językach (polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim).
 • Więcej informacji na temat opieki zdrowotnej dla osób z Ukrainy można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Inne

 • +48 22 523 88 80 – specjalna infolinia dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie.
 • +48 22 100 13 00 – infolinia informacyjna dla ukraińskich uczniów, studentów oraz ich rodzin i opiekunów. Infolinia działa od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 –17.00 pod numerem. Informacje dotyczące rozpoczęcia lub kontynuacji edukacji w polskich szkołach i na uczelniach są udzielane w języku ukraińskim, rosyjskim oraz polskim.
 • +48 533 391 569 – telefon alarmowy przeznaczony wyłącznie dla osób z Ukrainy organizacji Homo Faber.
 • 800 10 7777 – telefon zaufania Centrum Prawa Kobiet dla uchodźczyń z Ukrainy — wsparcie psychologiczne, prawne, mieszkaniowe, materialne i socjalne. Czynny od poniedziałku do piątku od 10.00-18.00 (doradztwo integracyjne, legalizacje) i we wtorki od 10 do 14.00 i czwartki od 14.00 do 18.00 (wsparcia psychologiczne).
 • 22 444 02 55 – infolinia ZUS w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8:00 do 18:00.
 • Numery infolinii urzędów wojewódzkich dostępne są tutaj