Apel ws. przedłużenie zwolnienia z nostryfikacji dla ukraińskich psychologów: najnowsze informacje od RPO

24 sierpnia 2023 roku wygasło prawo, które umożliwiało psychologom i psychiatrom z Ukrainy świadczenie swoich usług w Polsce bez konieczności nostryfikacji dyplomu. W obliczu tego istotnego wydarzenia, z inicjatywy naszej fundacji ponad 130 organizacji społecznych złożyło apel do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pilną interwencję. Oto najnowsze informacje dotyczące postępów w tej sprawie. 

Treści i opis akcji znajdziesz tutaj: Apel o interwencję w sprawie kryzysu w świadczeniu pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (aktualizacja)

Pierwsze Sukcesy

29 sierpnia otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich. W liście RPO potwierdził, że nasz postulat został dostrzeżony przez ustawodawcę i uwzględniony w nowym projekcie ustawy. Planowano wydłużenie możliwości świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy o kolejne 7 miesięcy, bez konieczności nostryfikacji dyplomu. Dodatkowo RPO zobowiązał się monitorować prace nad ustawą i w razie potrzeby podejmować odpowiednie działania.

Senat odrzuca ustawę 

6 września Senat zadecydował o oddaleniu projektu ustawy, która obejmowała nowelizację wydłużającą prawo do wykonywania zawodu przez psychologów z Ukrainy. Zgodnie z powyższym projekt musi trafić ponownie do Sejmu. W zaproponowanych przez Senat zmianach kwestia wydłużenia prawa do świadczeń dla psychologów pozostaje wiążącą propozycją. Odrzucenie projektu w dotychczasowej formie spowodowały zastrzeżenia formalne, które nie dotyczyły interesujących nas przepisów art. 64a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Nasz apel trafia do MSWiA

grafika wesprzyj nas PL

Po tym, jak RPO wyraził wsparcie dla naszego apelu o interwencję w sprawie kryzysu w świadczeniu pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, a następnie Senat odrzucił projekt ustawy, postanowiliśmy ponownie zwrócić się do Rzecznika. W odpowiedzi 20 września Zastępca RPO, Pan Stanisław Trociuk, załączając treść apelu, wystosował list do Ministra Spraw Wewnętrznych i Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy Pawła Szefernakera oraz Minister Zdrowia Katarzyny Sójki. 

Więcej informacji na temat znajdziesz tutaj: Nasz apel trafia do MSWiA. Interwencja RPO w sprawie wsparcia psychologicznego dla obywateli Ukrainy

Najnowsze informacje z biura RPO

14 listopada otrzymaliśmy dwa pisma od Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W pierwszym z nich Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker informuje RPO, iż Ministerstwo Zdrowia dostrzega zasadność przedłużenia prawa do świadczenia usług psychologicznych dla psychologów z Ukrainy bez konieczności nostryfikacji dyplomu, podkreślając, iż „odpowiednie rozwiązania legislacyjne zostaną przygotowane przy ewentualnej nowelizacji przedmiotowej ustawy”. W drugim, skierowanym do prezeski naszej fundacji Moniki Miłowskiej, p.o. Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO Marcin Malecko zapewnia, iż „Rzecznik będzie monitorował przedmiotową sprawę, w szczególności zaś – po powołaniu nowego rządu – rozważy ponowienie swojego wystąpienia”.


Doceniamy zaangażowanie Biura RPO, a także wszystkich organizacji, które wsparły nasz apel. Choć sprawa przedłużenia zwolnienia z nostryfikacji dla ukraińskich psychologów wciąż jest w toku, wiele wskazuje na jej pozytywne rozwiązanie. Monitorujemy sytuację i będziemy informować na bieżąco o kolejnych postępach. 

Poniżej udostępniamy pełną treść najnowszych pism od Biura RPO w sprawie naszego apelu i polecamy je Waszej uwadze!