Nasz apel trafia do MSWiA. Interwencja RPO w sprawie wsparcia psychologicznego dla obywateli Ukrainy

Po tym, jak RPO wyraził wsparcie dla naszego apelu o interwencję w sprawie kryzysu w świadczeniu pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, a następnie Senat odrzucił projekt ustawy, postanowiliśmy ponownie zwrócić się do Rzecznika. W odpowiedzi Zastępca RPO, Pan Stanisław Trociuk, załączając treść apelu, wystosował list do MSWiA. 

Razem z przedstawicielami 130 innych organizacji społecznych 22 sierpnia 2023 wystosowaliśmy otwarty apel do Rzecznika Praw Obywatelskich. Prosiliśmy w nim o interwencję w sprawie wsparcia psychologicznego dla obywateli Ukrainy. RPO poparł nasze działania. Nasz postulat został dostrzeżony także przez ustawodawcę. Sejm zaproponował wydłużenie możliwości świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy o kolejne 7 miesięcy, bez konieczności nostryfikacji dyplomu. Niestety, Senat odrzucił zawierający tę nowelizację projekt ustawy.

Treści i opis akcji znajdziesz tutaj: Apel o interwencję w sprawie kryzysu w świadczeniu pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (aktualizacja)

Ze względu na nadchodzące wybory, Sejm nie może znów się zebrać w tej sprawie. Zwróciliśmy się zatem ponownie do RPO z pytaniem o możliwe dalsze kroki. W odpowiedzi, Rzecznik skierował oficjalny list do MSWiA, załączając treść naszego wezwania.

RPO podkreśla zaangażowanie ponad 130 organizacji i zwraca uwagę na niezmiennie duże zapotrzebowanie na opiekę psychologiczną dla obywateli Ukrainy na terenie Polski. List skierowany jest do Ministra Spraw Wewnętrznych i Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy Paweła Szefernakera. Otrzymały go także Minister Zdrowia Katarzyna Sójka oraz Prezeska Fundacji Culturelab (Mapuj Pomoc) Monika Miłowska.

Dzięki wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich głos organizacji społecznych został usłyszany na najwyższym szczeblu administracji państwowej. Jest to ważny krok w kierunku zapewnienia ciągłości opieki psychologicznej dla obywateli Ukrainy w Polsce.

Doceniamy szybką reakcję Biura RPO i zdecydowane wsparcie w tej ważnej sprawie. Mamy nadzieję, że nasze starania przyniosą pozytywny skutek dla psychologów z Ukrainy oraz dla wszystkich, którzy potrzebują ich wsparcia.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu od RPO oraz naszym listem w załącznikach poniżej.