Apel o interwencję w sprawie kryzysu w świadczeniu pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (aktualizacja)

Prawo do świadczenia usług psychologicznych bez konieczności nostryfikacji dyplomu, ustanowione dla psychologów i psychiatrów z Ukrainy, wygasa 24 sierpnia 2023 r. Brak przedłużenia tego prawa może doprowadzić do kryzysu w sektorze poradnictwa psychologicznego, wpływając na jakość wsparcia udzielanego uchodźcom. Razem z ponad 130 przedstawicielami organizacji społecznych wystosowaliśmy list do Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślając pilną potrzebę zmian przepisów. Prosiliśmy o interwencję RPO w tej ważnej kwestii.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich. W liście RPO potwierdza, że nasz postulat został dostrzeżony przez ustawodawcę i uwzględniony w nowym projekcie ustawy. Planowane jest wydłużenie możliwości świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy o kolejne 7 miesięcy, bez konieczności nostryfikacji dyplomu. Dodatkowo, RPO zobowiązał się monitorować prace nad ustawą i w razie potrzeby podejmować odpowiednie działania.

Ponad 100 organizacji społecznych apeluje o wsparcie dla psychologów z Ukrainy

22 sierpnia, jako przedstawiciele organizacji społecznych, wspierających uchodźców i uchodźczynie przybyłych na teren Polski z terenu Ukrainy, przedłożyliśmy Rzecznikowi Praw Obywatelskich list. Celem listu jest prośba o pilną interwencję w sprawie przedłużenia prawa do świadczenia usług psychologicznych bez konieczności nostryfikacji dyplomu dla psychologów pochodzących z Ukrainy. Pod listem podpisali się przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz eksperci i ekspertki ds. pomocy psychologicznej.

Brak wydłużenia terminu nostryfikacji może skutkować kryzysem poradnictwa psychologicznego oferowanego przez ponad 400 placówek organizacji pozarządowych oraz niemal wszystkie placówki publiczne na terenie kraju. Kwestia umożliwienia wykonywania pracy psychologom z Ukrainy bez nostryfikacji dyplomu była uregulowana w tzw. Specustawie – art. 64a Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uprawnienia wynikające z wyżej wymienionej ustawy wygasają jednak 24 sierpnia 2023 roku. 

Rekomendujemy, aby zapisy specustawy umożliwiające wykonywanie zawodu przez ukraińskich psychologów na rzecz osób objętych czasową ochroną zostały przedłużone do czasu obowiązywania czasowej ochrony dla obywateli Ukrainy.

Pełna treść listu oraz odpowiedzi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich po pobrania poniżej.