Świadczenia socjalne — broszura informacyjna

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej to polska organizacja pozarządowa, której celem jest podejmowanie działań na rzecz ochrony praw człowieka, w tym zwalczanie wszelkich form dyskryminacji. Ich szczególnym celem jest wsparcie uchodźców, uchodźczyń, migrantów i migrantek przebywających w Polsce. Są także autorami broszury informacyjnej Świadczenia dla obywateli i obywatelek Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r.

Kompleksowe omówienie

Opracowanie zawiera informacje na temat różnych rodzajów świadczeń pieniężnych, w tym zapomóg z tytułu narodzin dziecka, świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), zasiłków pielęgnacyjnych (dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz osób starszych powyżej 75. roku życia) i świadczeń pielęgnacyjnych (dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnych dzieci). W dokumencie można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Ile wynoszą konkretne świadczenia?
  • Komu przysługują?
  • Kiedy i gdzie się po nie zgłosić oraz jak złożyć wniosek?
  • Gdzie znaleźć potwierdzenie czy wniosek został pozytywnie rozpatrzony?
  • Co zrobić, gdy spełniamy kryteria świadczenia, a nasz wniosek został odrzucony — jak się odwołać?
  • Kiedy powinna nastąpić wypłata świadczeń?
  • Co zrobić, gdy zmienia się nasza sytuacja życiowa i wiemy, że nie spełniamy już kryteriów świadczenia, które zostało nam wcześniej przyznane?

Opracowanie skierowane jest bezpośrednio do uchodźców, ale może być także cennym źródłem wiedzy dla pracowników punktów recepcyjnych i wolontariuszy.

Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę niesie uchodźcom z Ukrainy pomoc prawną — między innymi w postaci platformy online, gdzie można znaleźć informacje dotyczące legalnego przekraczania granicy, legalizacji pobytu, spraw socjalnych, dzieci bez opieki w świetle polskiego prawa, edukacji i ochrony międzynarodowej. Można tam także śledzić bieżące zmiany dotyczące prawa uchodźców.