Rozliczenie PIT – wskazówki i bezpłatna pomoc

rozliczenie podatkowe, PIT37

Jako osoba uchodźcza z Ukrainy podjęłaś pracę w Polsce? Niewiele wiesz na temat systemu podatkowego w naszym kraju? Potrzebujesz wsparcia? W niniejszym artykule omawiamy podstawowe informacje dotyczące rozliczenia PIT (Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych) w Polsce, podajemy także listę organizacji, które udzielają bezpłatnej pomocy w tym zakresie.

Rezydencja podatkowa i Twoje obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego

Twoje obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego:

 • czy jesteś polskim rezydentem podatkowym,
 • w jaki sposób zostałeś zatrudniony,
 • jak kwalifikowane są Twoje dochody według konwencji i ustawy PIT.

Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym, musisz płacić podatki od wszystkich swoich dochodów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Aby to potwierdzić, musisz mieć centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych w naszym kraju lub przebywać tu dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeśli jesteś ukraińskim rezydentem podatkowym, opodatkowanie dotyczy tylko dochodów uzyskanych na terytorium Polski. W niektórych przypadkach, gdy jesteś uznawany za rezydenta obu państw, ustalenie twojej rezydencji podatkowej wymaga analizy wszystkich faktów i okoliczności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie www.podatki.gov.pl.

Jeśli przybyłeś do Polski z Ukrainy z powodu działań wojennych, możesz potwierdzić swoją rezydencję w Polsce, składając stosowne oświadczenie.

Rozliczenie dochodów ukraińskich rezydentów podatkowych z zatrudnienia w Polsce

W związku z zatrudnieniem ukraińskich rezydentów podatkowych w Polsce, istnieją różnorodne rodzaje umów, które prowadzą do odmiennych kwalifikacji dochodów:

 • Umowa o pracę: Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez polskiego pracodawcę w Polsce, przychody z tej umowy podlegają opodatkowaniu w naszym kraju. Nie ma znaczenia, czy przebywasz tu poniżej, czy powyżej 183 dni w roku podatkowym.
 • Umowa zlecenia z firmą: Jeżeli zostałeś zatrudniony na podstawie umowy zlecenia z polską firmą, sposób opodatkowania Twoich przychodów (dochodów), w tym także wysokość podatku, zależy od tego, czy przedstawisz firmie certyfikat rezydencji podatkowej.
 • Umowa cywilnoprawna z osobą prywatną: Jeżeli zawarłeś umowę cywilnoprawną z osobą prywatną (np. umowę zlecenia), to wówczas zatrudniająca Cię osoba nie pobiera z Twojego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz nie wystawia żadnych informacji podatkowych. Nie oznacza to jednak, że przychody te nie są opodatkowane w Polsce. Decyduje o tym fakt, czy masz stałą placówkę.
 • Umowa o pomocy przy zbiorach: Jeżeli jesteś zatrudniony przez polskiego rolnika na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, to generalnie Twój dochód nie jest opodatkowany w Polsce.
kobieta przy biurku z dokumentami rozliczenie podatkowe

Specjalne zasady opodatkowania

Dla niektórych dochodów konwencja przewiduje szczególne zasady opodatkowania, dotyczące np. dyrektorów, artystów, sportowców, studentów oraz profesorów i pracowników naukowo-badawczych.

Jakie zeznanie podatkowe składasz

Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca (płatnik) sporządza informację PIT-11 lub IFT-1R. W zależności od rodzaju dochodu i posiadania stałej placówki możesz być zwolniony z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w Polsce lub składasz zeznanie podatkowe PIT-37 (lub PIT-36) za dany rok. Jeśli nie miałeś płatnika i wykonywałeś pracę za pośrednictwem stałej placówki w Polsce, składasz zeznanie podatkowe PIT-36.

Rozliczenie dochodów obywateli Ukrainy
z zatrudnienia w Polsce po uzyskaniu polskiej rezydencji podatkowej

Umowa o pracę

Jeśli uzyskałeś/-aś polską rezydencję podatkową i pracujesz na podstawie umowy o pracę, to Twoje przychody podlegają opodatkowaniu w naszym kraju. Pracodawca potrąca zaliczki na podatek dochodowy, a następnie przesyła Ci informację PIT-11. Na tej podstawie składasz zeznanie podatkowe PIT-37. Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą bez siedziby w Polsce, musisz sam obliczyć i wpłacić zaliczki do polskiego urzędu skarbowego, a następnie złożyć zeznanie podatkowe PIT-36.

Umowa zlecenia z firmą

W przypadku polskiej rezydencji podatkowej i zatrudnienia przez polską firmę w oparciu o umowę zlecenia sprawa wygląda podobnie. Pracodawca potrąca zaliczki na podatek dochodowy od Twoich przychodów z Polski i przesyła informację PIT-11. Na tej podstawie składasz zeznanie podatkowe PIT-37. Tu też podobnie: jeśli umowa dotyczy zagranicznej firmy bez siedziby w Polsce, musisz sam obliczyć i wpłacić zaliczki, a potem złożyć zeznanie podatkowe PIT-36.

Umowa cywilnoprawna z osobą prywatną

W przypadku umowy cywilnoprawnej z osobą prywatną, Twoje przychody nie są opodatkowane zaliczkami, ale są opodatkowane w Polsce. Możesz odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy i składać zeznanie podatkowe PIT-36.

Po zakończeniu roku podatkowego, płatnik przesyła Ci informację PIT-11. Wówczas składasz zeznanie podatkowe PIT-37 za 2023 rok do 30 kwietnia 2024 r. w polskim urzędzie skarbowym.

Jak złożyć zeznanie podatkowe

Termin na złożenie zeznania podatkowego za rok 2023 to od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Jeśli opuścisz Polskę przed końcem tego terminu, musisz złożyć zeznanie przed wyjazdem.

Istnieje także możliwość skorzystania z ulgi podatkowej dla osób młodych. Jeśli w 2023 roku nie przekroczyłeś 26 lat i osiągnąłeś przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia, praktyki absolwenckiej, stażu uczniowskiego lub z zasiłku macierzyńskiego, Twoje dochody do 26. urodzin mogą być zwolnione z podatku do wysokości 85 528 zł.

Swoje zeznanie podatkowe możesz złożyć:

 • w usłudze Twój e-PIT,
 • korzystając z systemu e-deklaracje,
 • w formie papierowej.Usługa Twój e-PIT, system e-deklaracje oraz formularze do wypełnienia i wydruku znajdują się na www.podatki.gov.pl

Twój e-PIT: wygodne rozwiązanie

Twój e-PIT to usługa online, gdzie znajdziesz gotowe zeznanie podatkowe, przygotowane na podstawie informacji od pracodawców. Możesz się zalogować za pomocą danych osobowych lub profilu zaufanego. Zeznanie za 2023 r. jest dostępne od 15 lutego 2024 r. Możesz je zaakceptować, zmienić lub uzupełnić dane, a nawet odrzucić i rozliczyć samodzielnie. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, także możesz tutaj się rozliczyć. Szczegóły na www.podatki.gov.pl.

serce w dłoniach symbol wsparcia

Terminy i zwroty podatkowe

Jeśli złożysz zeznanie podatkowe elektronicznie, zwrot nadpłaty podatku otrzymasz najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania. W przypadku akceptacji automatycznej, termin zwrotu nadpłaty jest liczony od następnego dnia po upływie terminu składania zeznań, czyli od 1 maja 2024 roku w bieżącym roku podatkowym. Jeśli złożysz zeznanie w formie papierowej, nadpłata jest zwracana w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Przekaż 1,5% podatku!

Wypełniając swoją deklarację podatkową możesz przekazać wesprzeć organizacje charytatywne, przekazując 1,5% podatku. To proste rozwiązanie, bez ukrytych kosztów. Jeśli nie wybierzesz konkretnej organizacji, Twój 1,5% automatycznie trafi do Skarbu Państwa.

To świetna okazja, żeby wesprzeć Mapuj Pomoc! Wystarczy, że w odpowiedniej rubryce wpiszesz numer KRS0000270261 oraz cel szczegółowy: FUNDACJA TO PROSTE 18808. Będziemy ogromnie wdzięczni za Twoje wsparcie, dzięki któremu nasz portal i interaktywna mapa pomocy będą w stanie się rozwijać.

Skorzystaj z darmowych konsultacji i znajdź pomoc przy rozliczeniu podatku

Jeśli kwestie podatkowe są dla Ciebie zawiłe i przytłaczające, poniżej prezentujemy możliwości w zakresie darmowych konsultacji, który pomogą CI dopełnić formalności.

 1. Darmowa pomoc dla osób z Ukrainy w rozliczeniach podatkowych w Warszawie prowadzona przez Centrum Wsparcia dla Kobiet i Dzieci „Dobry Start”:
 • ul. Elektoralna 13/104, 00-137 Warszawa
 • poniedziałek-czwartek od 9:00 do 17:00
 • tel. 736 380 203, więcej info…

2. Pomoc w wypełnianiu deklaracji podatkowych PIT-37 w języku polskim, angielskim, ukraińskim czy rosyjskim prowadzona przez Stowarzyszenie Homo Faber w Lublinie: więcej info..

3. Bezpłatne konsultacje w sprawie rozliczeń podatkowych PIT prowadzone w Centrum Informacji Prawnej dla obywateli Ukrainy w Warszawie:

4. Darmowe wsparcie i konsultacje w Instytucie Praw Migrantów we Wrocławiu:

 • konsultacje telefoniczne: +48 510 011 846; +48 57 1 330 203
 • wsparcie stacjonarnie: Instytut Praw Migrantów, ul.Ruska 46A/202 (3 na domofonie)

5. Bezpłatne konsultacje w sprawie rozliczenia PIT-37 za dochody otrzymane w Polsce i Ukrainie prowadzone przez Klub Ukraiński w Krakowie – Fundację Zustricz:

 • Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu: +48 722 297 726
 • Miejsce: ul. Zabłocie 20, budynek A, więcej info…

Pomoc uzyskasz zapewne także w innych placówkach oferujących darmowe wsparcie prawne czy informacyjne – znajdź je na naszej mapie w swoim rejonie.

webinar Fundacji Zustricz na temat rozliczenia PIT
film instruktażowy na kanale Жити і працювати в Польщі / Żyć i pracować w Polsce