Program „Dobry start”. Nabór wniosków do końca listopada

Tylko do 30 listopada można składać wnioski do programu „Dobry start”. Z dofinansowania na wyprawkę szkolną mogą korzystać również ukraińskie rodziny uchodźcze przebywające w naszym kraju. Z tego artykułu dowiecie się, dla kogo konkretnie dostępna jest ta opcja wsparcia oraz jakie są zasady i wymogi skorzystania z programu.

dłonie trzymające słoik z monetami

300 PLN dofinansowania – dla kogo?

Wsparcie finansowe w ramach programu Program „Dobry start” dostępne jest dla rodziców lub opiekunów uczniów:

  • w wieku do 20 lat,
  • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Co ważne, można z niego korzystać niezależnie od dochodu rodziny, a pieniądze z programu są zwolnione z opodatkowania i nie podlegają egzekucji, co oznacza, że są bezpieczne przed zajęciem przez komornika. Procedura jest prosta – wystarczy wypełnić wniosek i wskazać rachunek bankowy, na który zostaną przelane środki.

Kto może starać się o wsparcie finansowe?

Wnioski o świadczenie mogą składać rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka, osoby uczące się, oraz osoby usamodzielniające się. W przypadku rodziców, gdy dziecko mieszka z obojgiem, wniosek powinien złożyć jeden z nich. Jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, wniosek składa ten, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji opieki naprzemiennej obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek. Świadczenie przysługuje również dzieciom w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielniającym się z tej formy opieki, a wnioski mogą składać rodziny zastępcze, osoby prowadzące domy dziecka, oraz dyrektorzy placówek opiekuńczych.

grafika wesprzyj nas PL

Jak złożyć wniosek?

Złożenie odpowiedniego wniosku możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną, opcji jest kilka:

Do złożenia wniosku o świadczenie będą potrzebne podstawowe informacje osobowe, numer konta bankowego, dane dziecka, informacje o miejscu nauki, a także dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak akt urodzenia dziecka i zaświadczenie o legalnym pobycie w Polsce.

Kiedy otrzymam pieniądze?

Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami (przypominamy – wniosek musi być złożony do końca tego miesiąca, do 30 listopada!). Więcej informacji na temat formalności znajdziecie TUTAJ.