Pomoc dla zwierząt z Ukrainy

Wojna w Ukrainie dotknęła także naszych mniejszych towarzyszy — domowych pupili, zwierząt gospodarskich, jak również bezdomnych. Wiele uchodźców zabrało ze sobą do Polski swoich czworonożnych przyjaciół, ale sporo z nich pozostało za granicą bez opieki. Pamiętamy, że zwierzęta także są ofiarami wojny, dlatego poniżej prezentujemy Wam ważne informacje i porady dotyczące dostępnej pomocy właśnie dla nich.

Zasady wwozu zwierząt z Ukrainy do Polski

Obecnie zasady wwozu zwierząt z Ukrainy do Polski są takie same jak dla pozostałych państw Unii Europejskiej. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz tutaj.

Film „9 żyć” — o ewakuacji i życiu ze zwierzętami podczas wojny

Poniżej fIlm dokumentalny (dostępny w języku ukraińskim i rosyjskim) opowiadający historie wolontariuszy, którzy opiekowali się nie tylko sobą i swoimi rodzinami w pierwszych dniach po agresji Rosji na Ukrainę. Przybliża realia transportu zwierząt (nie tylko tych domowych, ale także z ZOO) ze stref czynnych wojennych działań.

Pomoc dla zwierzęcia z Ukrainy w Polsce

  1. Straż Dla Zwierząt w Polsce: numer alarmowy (022) 353-50-60 dla zgłaszania przypadków zaniedbania zwierząt (cała Polska)
  2. Schroniska dla zwierząt: dostępne w Twojej okolicy możesz znaleźć tutaj.
  3. Grupy na Facebooku — to przestrzeń dla osób prywatnych, gdzie można dodać informację o potrzebie wsparcia np. karmą czy lekami.

Pomoc dla zwierzęcia w Ukrainie

  1. UAnimals — po 24 lutego organizacja zajmuje się m.in. ewakuacją i opieką nad zwierzętami, które zostały w Ukrainie. Na stronie znajduje się formularz dla pomocy zwierzakom, które znajdują się na terenie działań wojennych / miejsc wyzwolonych.
  2. Grupa “Każdy ma drugą szansę” i Help to the Ukrainian Animals — społeczność Ukraińców, która oddolnie pomaga zwierzętom. Na co dzień pojawiają się posty o konieczności pomocy w postaci karmy, leków, opiekuna — tutaj można także dodać ogłoszenie o zaginięciu.
  3. Dom Sirka” – grupa wolontariuszy organizacji „Dom Sirka”, którzy pomagają psom i kotom zostawionym samym sobie. Oferują pomoc w postaci przetrzymania zwierzęcia na jakiś czas, pomocy rzeczowej, przewózki pupila.

Akcja „Weterynarze dla Ukrainy”

“Weterynarze dla Ukrainy” — informacyjny hub dla ukraińskich specjalistów i rodzin zwierzaka. Można tam znaleźć weterynarzy z danego kraju, informacje o domach tymczasowych czy kontakty z krajowymi służbami weterynaryjnymi. 

Dodatkowe materiały

Międzynarodowe grupy na Facebooku: Ukrainian Rescue Appeal, Ukraine Animal Rescue, Help Ukrainian Horses