Powrót do mapy

Urząd do Spraw Cudzoziemców

OFERUJĘ POMOC
·
Taborowa 33, Warszawa, Polska
Powrót do mapy

Urząd do Spraw Cudzoziemców

OFERUJĘ POMOC
·
Taborowa 33, Warszawa, Polska

Cudzoziemcy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022. i spełniają określone warunki, mogą zostać objęci ochroną czasową. Potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest zaświadczenie wydawane bezpłatnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Nie jest konieczne składanie pisemnych wniosków – wystarczy osobisty kontakt z przedstawicielem urzędu. Konieczne jest natomiast przedstawienie dokumentów potwierdzających, że przed 24 lutego 2022. cudzoziemiec korzystał z ochrony w Ukrainie, legalnie przebywał w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały i nie jest w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

Sprawę można załatwić osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 oraz w delegaturze urzędu w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19.

 

Pod tym numerem można uzyskać najbardziej potrzebne informacje, m.in. na temat legalizacji pobytu:

+48 47 721 75 75

Kategoria pomocy

Informacja
 • Informacje ogólne
Prawo i formalności
Państwo / Region:
 • Polska
 • mazowieckie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Osoby starsze

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Rodzaj placówki
 • Punkt obsługi cudzoziemców
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • angielski
 • rosyjski
 • ukraiński
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 3 kwietnia 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz