Powrót do mapy

Urząd do Spraw Cudzoziemców

OFERUJĘ POMOC
·
Taborowa 33, Warszawa, Polska
Powrót do mapy

Urząd do Spraw Cudzoziemców

OFERUJĘ POMOC
·
Taborowa 33, Warszawa, Polska

Cudzoziemcy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i spełniają określone warunki, mogą zostać objęci ochroną czasową. Potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest zaświadczenie wydawane bezpłatnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Nie jest konieczne składanie pisemnych wniosków – wystarczy osobisty kontakt z przedstawicielem urzędu. Konieczne jest natomiast przedstawienie dokumentów potwierdzających, że przed 24 lutego br. cudzoziemiec korzystał z ochrony w Ukrainie, legalnie przebywał w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały i nie jest w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

Sprawę można załatwić osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 oraz w delegaturze urzędu w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19.

Kategoria pomocy

Prawo i formalności
Prawo i formalności
  Informacja
  Informacja
  • Informacje ogólne
  Państwo / Region:
  • Polska
  • mazowieckie

  Do kogo skierowana jest pomoc

  Grupa wiekowa
  • Dzieci
  • Młodzież
  • Dorośli
  • Osoby starsze

  Szczegóły działalności

  Forma działalności prawnej
  • administracja publiczna
  Rodzaj placówki
  • Punkt obsługi cudzoziemców
  Sposób prowadzenia działań
  • stacjonarnie
  Czas prowadzenia działań
  • działanie stałe

  Kontakt

  Adres
  Data ostatniej aktualizacji danych
  • 7 marca 2023

  Komentarze

  Dodaj komentarz

  Komentarze

  Dodaj komentarz