Powrót do mapy

Słońce – Słoneczna Przestrzeń Wsparcia – Zabłocie

OFERUJĘ POMOC
·
Zabłocie 23, Kraków, Polska
Powrót do mapy

Słońce – Słoneczna Przestrzeń Wsparcia – Zabłocie

OFERUJĘ POMOC
·
Zabłocie 23, Kraków, Polska

„Słońce – Słoneczna Przestrzeń Wsparcia” to placówki mające na celu realizację zadań z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Zadania realizowane są we współpracy specjalistów ukraińskich i polskich. Oferowana w nich pomoc jest bezpłatna a koszty utrzymania pokrywa dotacja celowa z UNICEF. Projekt dedykowany jest grupie dzieci ukraińskich, które uległy traumatycznym przeżyciom związanych z prowadzonymi działaniami wojennymi w miejscu ich zamieszkania i dzieciom polskim, które przez kontakt z uchodźcami pośrednio doświadczyły traumy wojny.

Adresatami wsparcia są dzieci w wieku szkolnym, ich rodziny, nauczyciele i asystenci międzykulturowi. Pomoc dotyczy dzieci, u których występują problemy adaptacyjne, emocjonalne, rozwojowe, a także o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz ich opiekunów.

Formy pomocy:

· Diagnoza występujących trudności emocjonalnych i rozwojowych.
· Spotkania terapeutyczne dostosowane do potrzeb dzieci i ich wieku oraz zdiagnozowanych trudności.
· Zajęcia profilaktyczne, które rozwijają zainteresowania dzieci i angażują je w lokalne aktywności wydarzenia, pozwalające zapobiegać wykluczeniu i postępującym problemom.
· Pomoc w formie konsultacji, spotkań indywidualnych, zajęć grupowych.
· Warsztaty pomocowe ukierunkowane na unikanie niepowodzeń edukacyjnych, zapobieganie stresowi pourazowemu i wsparciu w realizacji obowiązku szkolnego.
· Grupy wsparcia dla dzieci w celu podtrzymania więzi społecznych, a także wyuczenia sposobów radzenia sobie z adaptacją w nowym środowisku.
· Zajęcia terapeutyczne z zakresu arteterapii, wsparcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych.
· Zajęcia psychoedukacyjne.
· Terapia mowy i języka.
· Zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój psychoruchowy.

Specjaliści zatrudnieni w Słonecznej Przestrzeni Wsparcia to ukraińscy i polscy psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, doradcy i inni specjaliści w zależności od zdiagnozowanych potrzeb oraz specyfiki działania poszczególnych poradni. Pomoc jest bezpłatna i dobrowolna.

Kategoria pomocy

Informacja
 • Wsparcie psychologiczne
Kultura i integracja
Wsparcie psychologiczne
Państwo / Region:
 • Polska
 • małopolskie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • ukraiński
Czas prowadzenia działań
 • działanie czasowe

Kontakt

Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 15 stycznia 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz