Słońce – Słoneczna Przestrzeń Wsparcia – Zabłocie

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Zabłocie 23
Kod pocztowy
 • 30-701
Miejscowość
 • Kraków
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
 • Świetlica środowiskowa / placówka wsparcia dziennego
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • zablocie@spwslonce.pl
Telefon
 • 664 709 370
Wiek beneficjentów pomocy
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • małopolskie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj oferowanych usług
 • Psycholog
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • „Słońce – Słoneczna Przestrzeń Wsparcia” to placówki mające na celu realizację zadań z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Zadania realizowane są we współpracy specjalistów ukraińskich i polskich. Oferowana w nich pomoc jest bezpłatna a koszty utrzymania pokrywa dotacja celowa z UNICEF. Projekt dedykowany jest grupie dzieci ukraińskich, które uległy traumatycznym przeżyciom związanych z prowadzonymi działaniami wojennymi w miejscu ich zamieszkania i dzieciom polskim, które przez kontakt z uchodźcami pośrednio doświadczyły traumy wojny.

  ​W czasie trwającego konfliktu zbrojnego dzieci są najbardziej poszkodowaną grupą, niezależnie od tego czy są ofiarami, świadkami, czy kolegami i koleżankami innych dzieci. Pomysłem na pomoc tej grupie jest utworzenie przestrzeni, w której zatrudnieni są specjaliści znających język ojczysty dzieci, odbiorców różnych form pomocy.

  Adresatami wsparcia są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ich rodziny, nauczyciele i asystenci międzykulturowi. Pomoc dotyczy dzieci, u których występują problemy adaptacyjne, emocjonalne, rozwojowe, a także o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz ich opiekunów.

  Formy pomocy:

  · Diagnoza występujących trudności emocjonalnych i rozwojowych.
  · Spotkania terapeutyczne dostosowane do potrzeb dzieci i ich wieku oraz zdiagnozowanych trudności.
  · Zajęcia profilaktyczne, które rozwijają zainteresowania dzieci i angażują je w lokalne aktywności wydarzenia, pozwalające zapobiegać wykluczeniu i postępującym problemom.
  · Pomoc w formie konsultacji, spotkań indywidualnych, zajęć grupowych.
  · Warsztaty pomocowe ukierunkowane na unikanie niepowodzeń edukacyjnych, zapobieganie stresowi pourazowemu i wsparciu w realizacji obowiązku szkolnego.
  · Grupy wsparcia dla dzieci w celu podtrzymania więzi społecznych, a także wyuczenia sposobów radzenia sobie z adaptacją w nowym środowisku.
  · Zajęcia terapeutyczne z zakresu arteterapii, wsparcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych.
  · Zajęcia psychoedukacyjne.
  · Terapia mowy i języka.
  · Zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój psychoruchowy.

  Specjaliści zatrudnieni w Słonecznej Przestrzeni Wsparcia to ukraińscy i polscy psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, doradcy i inni specjaliści w zależności od zdiagnozowanych potrzeb oraz specyfiki działania poszczególnych poradni. Szczegółowa oferta zajęć konstruowana będzie na podstawia diagnozowania potrzeb dzieci zgłaszających się do Słonecznych Przestrzeni Wsparcia. Pomoc jest bezpłatna i dobrowolna.

  Sposoby kontaktu: zapisy odbywają się przez osobiste zgłoszenie, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Informacje uzyskać można za pomocą strony internetowej Słonecznej Przestrzeni Wsparcia, stron internetowych poradni oraz profilu na FB.