Cele strategiczne NoirUnited dla uchodźców uciekających z Ukrainy

Naszym celem jest zebranie jak największego wsparcia dla Osób Czarnych i innych społeczności z marginesu społecznego, które są często pomijane, źle traktowane i pozostawione same sobie w czasach kryzysu. Planujemy kontynuować podnoszenie świadomości na temat rasizmu i dyskryminacji, z którymi borykają się Czarni ludzie na Ukrainie i w sąsiednich krajach. Chcemy współpracować z globalną społecznością, aby zapewnić, że wszyscy ludzie dotknięci tą wojną otrzymają równy dostęp do pomocy humanitarnej.

NUI – pomoc mieszkaniowa w nagłych wypadkach – Polska
NoirUnited International (NUI) zapewnia mieszkania dla wysiedlonych studentów z Afryki mieszkających w Polsce i w Ukrainie.

Jest to dodatkowa pomoc mieszkaniowa i ma na celu pokrycie lub zapewnienie dodatkowych środków na pokrycie kosztów mieszkaniowych. Liczba miejsc dostępnych w każdym miesiącu jest ograniczona, a odbiorcy zostaną wybrani na podstawie najbardziej wykazanych potrzeb.

Jeśli jesteś studentem z Ukrainy o afrykańskim pochodzeniu i potrzebujesz pomocy mieszkaniowej, wypełnij ten formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjN0m5wGc2e7oRVtC5e1VJijeMXqh4trFP7F5TFmtjmoizgA/viewform

Jeśli jesteś studentem z Ukrainy o afrykańskim pochodzeniu i potrzebujesz pomocy żywnościowej, wypełnij ten formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2wjq3wGEScuD2jIkwdYFwEFL97M2yuyT-QNGhJ13M13qVbQ/viewform

Po jego wypełnieniu, członek zespołu NUI skontaktuje się z Tobą w celu podjęcia dalszych kroków. Proszę pamiętać, że wypełnienie formularza nie gwarantuje pomocy.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.noirunited.org/uk/refugeeservices

Kategoria pomocy

Informacja
 • Mieszkanie
Pomoc rzeczowa
 • Żywność
Wsparcie finansowe
Państwo / Region:
 • Polska
 • Ukraina
 • Cała Polska
 • Cała Ukraina

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dorośli
 • Osoby starsze
 • Dzieci
 • Młodzież

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • agenda ONZ, instytucja UE lub międzynarodowa
Sposób prowadzenia działań
 • online
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • ukraiński
 • angielski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Strona www organizacji
Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 29 marca 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz