Powrót do mapy

Help Now Hub – infolinia / portal internetowy na temat testowania i leczenia HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby

OFERUJĘ POMOC
·
Kujawska, Bydgoszcz, Polska
Powrót do mapy

Help Now Hub – infolinia / portal internetowy na temat testowania i leczenia HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby

OFERUJĘ POMOC
·
Kujawska, Bydgoszcz, Polska

1. Fundacja zostaje założona w celu świadczenia wsparcia informacyjno-konsultacyjnego dla przedstawicieli kluczowych wspólnot: uchodźców z Ukrainy, mieszkańców Polski oraz innych cudzoziemców przebywających na terytorium Polski.
2. Celami działania Fundacji są:
a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób lub grup społecznych,
b) przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom społecznym,
c) niesienie pomocy osobom i grupom społecznym wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom zakażonym wirusem HIV,
d) wspieranie działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym,
e) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
f) działalność charytatywna,
g) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
h) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
i) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
j) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
k) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
l) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
ł) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działania w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności wobec osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Prowadzenie działań na rzecz osób zakażonych wirusem HIV informujących o istniejących możliwościach dostępu do leczenia oraz innych usług, polegających m. in. na świadczeniu usług w zakresie:
– prowadzenie infolinii,
– udzielanie wsparcia psychologicznego,
– poradnictwo prawne,
– usługi tłumaczeniowe,
– udzielanie wsparcia socjalnego,
– skierowanie do innych form wsparcia (np. na konsultacje lekarskie online).

Kategoria pomocy

Edukacja
Informacja
 • Informacje ogólne
 • Inne
 • Wsparcie psychologiczne
 • Zdrowie
Kultura i integracja
Ochrona
 • Ochrona praw dzieci
 • Prawa kobiet / Przemoc domowa
Prawo i formalności
Wsparcie psychologiczne
Zdrowie
 • Informacje (zdrowie)
Państwo / Region:
 • Polska
 • Ukraina
 • Cała Polska
 • Cała Ukraina

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dorośli
 • Młodzież
 • Dzieci
 • Osoby starsze
Wsparcie grup wrażliwych
 • Osoby LGBTQIA+
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Uchodźcy spoza Ukrainy

Szczegóły działalności

Organizacja
 • Fundacja HelpNowHUB
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
 • infolinia
 • online
Pomoc oferowana w języku
 • ukraiński
 • rosyjski
 • polski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Strona www organizacji
Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 13 marca 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz