Fundacja Koper Pomaga

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Grunwaldzka 69
Kod pocztowy
 • 91-348
Miejscowość
 • Łódź
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Logistyka i transport
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
 • Udzielanie informacji
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Strona www organizacji
E-mail
 • biuro@koperpomaga.org
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Ogólnokrajowo
Rodzaj oferowanej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Wsparcie finansowe
 • Sprzęt medyczny / rehabilitacyjny
 • Lekarstwa, środki opatrunkowe
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc prawna
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Nauka języka polskiego
 • Psycholog
 • Inne szkolenia
 • Nocleg
 • Transport
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
  • Prowadzimy naukę j. polskiego dla osób z problemem uchodźczym, a także naukę j. ukraińskiego dla chętnych wolontariuszy i uczniów. Przygotowujemy darmowe materiały dydaktyczne, staramy się zapewnić podczas nauki opiekę dla dzieci uczestników. Organizujemy wyprawki szkolne i przedszkolne, zakup sprzętu komputerowego. Wspieramy biblioteki i szkoły w wyposażeniu ich księgozbioru o pozycje w j. ukraińskim.
  • Działamy w zakresie szeroko pojętej pomocy medycznej. Prowadzimy zakup i zbiórkę opatrunków i środków medycznych dla ratowników medycyny taktycznej, przekazujemy środki medyczne szpitalom miejskim i polowym w Ukrainie. Organizujemy wysokospecjalistyczny transport medyczny dla osób poszkodowanych w wyniku konfliktu wojennego oraz dzieci z chorobami przewlekłymi (np. dializowanymi), zapewniając im możliwość leczenia w Polsce czy dalej w Europie. Prowadzimy edukację prozdrowotną dotyczącą podstawowych szczepień okresu dziecięcego oraz Covid – 19, pomagamy odnaleźć się nowym osobom w polskim systemie ochrony zdrowia.
  • Organizujemy pomoc bytową. Zapewniamy bezpieczne zakwaterowanie dla osób przybywających do Polski. Wyposażamy domy i mieszkania użyczane uchodźcom we wszelkie rzeczy potrzebne na start, w tym meble, jedzenie, środki czystości, pościel i ubrania. Staramy się pozyskać dodatkowe fundusze, które pozwolą nam na długoterminowe wsparcie w pokryciu kosztów wynajmu mieszkań. Wspieramy aktywizację zawodową uchodźców. Pomagamy im przygotować profesjonalne CV i ułatwiamy poszukiwania pracy. Oferujemy pomoc prawną, administracyjną i psychologiczną.