Powrót do mapy

Fundacja Czas Kobiet

OFERUJĘ POMOC
·
al. Marcinkowskiego 24, Poznań, Polska
Powrót do mapy

Fundacja Czas Kobiet

OFERUJĘ POMOC
·
al. Marcinkowskiego 24, Poznań, Polska

Fundacja Czas Kobiet

Fundacja Czas Kobiet to organizacja zajmująca się wsparciem kobiet, których prawa są łamane, oraz które doświadczają różnych form przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz cyberprzemocy. Nasza pomoc jest bezpłatna, kompleksowa, profesjonalna i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej klientki. Działamy przede wszystkim w Poznaniu i Wielkopolsce, będąc najbardziej wyspecjalizowaną organizacją w tym regionie.

Formy wsparcia

Nasze wsparcie zaczyna się od indywidualnych konsultacji ze specjalistką pierwszego kontaktu, które mogą odbywać się w siedzibie fundacji lub telefonicznie, w trakcie codziennego ośmiogodzinnego dyżuru. Następnie oferujemy:

 • Porady psychologiczne: cotygodniowe sesje przez okres 3 miesięcy.
 • Konsultacje prawne.
 • Doradztwo zawodowe i coaching.
 • Konsultacje z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Grupy wsparcia: spotkania raz w tygodniu.
 • Warsztaty wzmacniająco-upodmiotawiające.

Komu pomagamy?

Nasze działania adresujemy do wszystkich dorosłych kobiet, niezależnie od ich wieku, stopnia sprawności, orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia etnicznego i narodowości, wiary czy bezwyznaniowości.

Nasze cele

Głównym celem Fundacji Czas Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz ich wykluczeniu społecznemu. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka.

Oprócz działalności pomocowej prowadzimy także działania interwencyjne i rzecznicze, a także edukacyjne i kulturalne.

Działania interwencyjne i rzecznicze

Fundacja prowadzi również działania interwencyjne w obronie praw kobiet oraz pracuje nad zmianami legislacyjnymi. Prowadzimy też działania rzecznicze w ramach inicjatywy „Nasz Rzecznik”, która jest koalicją organizacji społecznych, aktywistów i aktywistek współpracującej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wzmacniamy społeczeństwo obywatelskie, oddolne inicjatywy i działania. Dbamy o niezależność instytucji RPO, budujemy jej społeczne zaplecze. Razem z Rzecznikiem i Biurem RPO upominamy się o poszanowanie praw obywatelskich i o systemowe rozwiązania dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Jesteśmy głosem tych, którzy sami nie są w stanie upomnieć się o swoje prawa.

Działalność kulturalna i edukacyjna

Organizujemy projekty, szkolenia i webinaria, także dla firm. Prowadzimy szeroką działalność edukacyjną i kulturalną, w tym własną Galerię Czas Kobiet i Bibliotekę Feministyczną. W naszej Galerii Czas Kobiet regularnie odbywają się wystawy, koncerty, happeningi i spotkania autorskie, promując sztukę tworzoną przez kobiety.

Ważną formą naszej aktywności są działania edukacyjne (jak przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom związanym z płcią, ) wzmacniające, upodmiatawiające skierowane do kobiet: nieodpłatne warsztaty, szkolenia, prelekcje, wykłady . Z doświadczenia organizacji eksperckich wynika również, że jednymi z najbardziej skutecznych działań skierowanych do kobiet, mających na celu wyrównywanie sytuacji między kobietami i mężczyznami poprzez uzupełnianie deficytów kobiet powstałych w wyniku socjalizacji i uwarunkowań społeczno-kulturowo-ekonomicznych są działania upodmiotawiające, wzmacniające (empoweringowe) pozwalające odzyskać, wydobyć siłę, moc i zasoby (a więc wzmocnić kobiety w zakresie ich zasobów psychicznych i emocjonalnych).

Zasięg działalności

Miesięcznie przyjmujemy ponad 30 nowych klientek, w tym także uchodźczynie z Ukrainy, udzielając około 150 indywidualnych porad. Nasz zespół składa się z ponad 40 wolontariuszek i specjalistek, w tym prawniczek, prawników, psychoterapeutek, psycholożek, koordynatorek, specjalisty od cyberbezpieczeństwa. Zapewnia nam to ciągłość oferowanej pomocy. Regularnie prowadzimy udoskonalające szkolenia wewnętrzne dla kadr oraz stałą superwizję dla zespołu wsparciowego.

Współpraca

Współpracujemy również z lokalnymi instytucjami i organizacjami w celu tworzenia i rozwijania standardów oraz procedur przeciwdziałania przemocy.

Kontakt

Telefon dyżurny: +48 577 998 112,

adres e-mailowy: [email protected],

strona internetową: www.czaskobiet.org,

Fundacja Czas Kobiet to miejsce, gdzie każda kobieta znajdzie wsparcie, pomoc i zrozumienie w trudnych chwilach, a także możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w bezpiecznej i wspierającej społeczności.

Kategoria pomocy

Edukacja
 • Szkolenia i warszaty
Informacja
 • Wsparcie psychologiczne
Ochrona
 • Prawa kobiet / Przemoc domowa
Państwo / Region:
 • Polska
 • wielkopolskie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dorośli

Szczegóły działalności

Organizacja
 • Fundacja Czas Kobiet
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Strona www organizacji
Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 21 maja 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz