Powrót do mapy

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży – Fundacja Ocalenie

OFERUJĘ POMOC
·
Sadowa 8, Łomża, Polska
Powrót do mapy

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży – Fundacja Ocalenie

OFERUJĘ POMOC
·
Sadowa 8, Łomża, Polska

Centrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC) w Łomży zapewnia cudzoziemcom i cudzoziemkom wsparcie:

 • mentora kulturowego posługującego się językami: rosyjskim i czeczeńskim;
 • mentorki kulturowej posługującej się językami: ukraińskim i rosyjskim;
 • radczyni prawnej;
 • psycholożki/ psychoterapeutki dla osób dorosłych;
 • psycholożki dziecięcej;
 • doradczyni zawodowej;
 • lektorki języka polskiego.

Zatrudnienie specjalistów/ek wynika z potrzeb osób z doświadczeniem uchodźczym. Osoby te otrzymują wsparcie adaptacyjne, psychologiczne, pomoc prawną, a także pomoc w aktywizacji zawodowej i “wejściu” na rynek pracy.

Mentorzy/ki kulturowi/e, czyli osoby pracownicze pochodzące ze środowiska uchodźczego, pomagają w rozwiązywaniu codziennych problemów klienta lub klientki oraz w razie potrzeb włączają wsparcie odpowiednich specjalistów/ek.

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży działa przy ul. Sadowej 8, jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.

Świetlica jest czynna w godzinach 16-19 (podczas ferii i dni wolnych od zajęć szkolnych godziny te mogą ulec zmianie).

Świetlica dla dzieci uchodźczych
Przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży uruchomiliśmy świetlicę, w której dzieci otrzymują pomoc w nauce języka polskiego, odrabianiu zadań domowych.
W świetlicy odbywają się również zajęcia artystyczne, kulinarne, sportowe, integracyjne.
Podczas dni wolnych od zajęć szkolnych dzieci uczestniczą w wycieczkach, koloniach oraz innych formach aktywności zorganizowanych przez Fundację.
Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez cały rok.
W wakacje organizowane są w niej półkolonie, zajęcia integracyjne, warsztaty tematyczne, zajęcia sportowe i wyjazdy na kolonie. Rodzaj prowadzonych zajęć sprzyja lepszemu poznaniu się, nabywaniu umiejętności społecznych, integracji międzykulturowej.

Kategoria pomocy

Edukacja
 • Szkolenia i warszaty
 • Zajęcia językowe
Informacja
 • Informacje ogólne
 • Praca
 • Wsparcie psychologiczne
Inne formy pomocy
 • Tłumaczenie / Pomoc językowa
Kultura i integracja
Praca
Prawo i formalności
Wsparcie psychologiczne
Państwo / Region:
 • Polska
 • podlaskie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Osoby starsze

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Rodzaj placówki
 • Punkt obsługi cudzoziemców
 • Świetlica środowiskowa
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • ukraiński
 • rosyjski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Strona www organizacji
Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 4 kwietnia 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz