Monika Miłowska kandydatką do Rady NIW-CRSO

Trwa nabór na członków Rady Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jedną z kandydatek jest Monika Miłowska – prezeska Fundacji To Proste oraz pomysłodawczyni i realizatorka inicjatywy Mapuj Pomoc. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wyrażenie poparcia poprzez wypełnienie oświadczenia.

Jak przekazać swoje poparcie?

  1. Pobierz oświadczenie: POBIERZ TUTAJ
  2. Wypełnij oświadczenie w wersji elektronicznej.
  3. Podpisz oświadczenie zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji podpisem ePUAP – profil zaufany (lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),
  4. Odeślij podpisane oświadczenie na adres: [email protected] do dnia 18 stycznia 2024 r. (czwartek)

Kontakt w sprawach merytorycznych i organizacyjnych w związku z wyborem Moniki Miłowskiej do Rady NIW: [email protected]

  • Strona do podpisu ePUAP

Monika Miłowska przez 17 lat rzetelnej pracy w sektorze pozarządowym, wykazując się otwartością na potrzeby społeczne oraz środowiskowe, zdobyła zaufanie sektora pozarządowego. Prezeska Fundacji To Proste jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka HFPC, jako wykładowczyni akademicka na Wydziale Prawa i Administracji UW (Podyplomowe Studia Pomocy Humanitarnej), zainicjowała i zrealizowała liczne projekty edukacyjne z obszaru zrównoważonego rozwoju, dbając szczególnie o wsparcie grup wrażliwych. Swoją wiedzą i doświadczeniem wzmacnia strategiczny rozwój organizacji i sieci organizacji społecznych, m.in. pełniąc pro bono funkcję Członkini Rady WWF Polska (od 2020), Członkini Zarządu Grupy Zagranica (od 2023), Członkini Ciała Doradczego NGO Forum (od 2023) oraz biorąc aktywny udział w działaniach rzeczniczych SOS dla Edukacji. 

Monika  swoje zdolności liderskie szczególnie udowodniła w 2022 roku, kiedy stworzyła i rozwinęła inicjatywę Mapuj Pomoc, tworząc największą w Polsce bazę sieciującą lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe z całej Polski.  

Jako twórczyni Mapuj Pomoc, wykazuje się również znaczącym zaangażowaniem w prowadzone wielosektorowo działania rzecznicze, zwłaszcza w obszarze pomocy psychologicznej, edukacji, migracji oraz wsparcia dla uchodźców. 

Jesteśmy przekonani, że doświadczenie, wiedza i zaangażowanie Moniki, przyniosą ogromną wartość dla NIW-CRSOi.