Mapa Oddziałów Przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy

Mapa Oddziałów Przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy powstała w celu ułatwienia lokalizacji jednostek oświaty przeznaczonych dla dzieci uchodźczych z Ukrainy, które podlegają obowiązkowi szkolnemu. Mapa zawiera obecnie około 150 placówek z całej Polski — przede wszystkim z miast wojewódzkich. Każdego dnia we współpracy z wydziałami oświaty poszczególnych miejscowości dodajemy nowe dane, dotyczące obecności oddziałów w mniejszych miastach i wsiach. Mapa działa w języku polskim i ukraińskim. 

Potrzeby i działania

Podczas październikowej konferencji “Health Refuge – Migrant Health Crisis – Ukrainian Refugees 2022” zespół Mapuj Pomoc uważnie wysłuchiwał prelekcji ekspertów i ekspertek w zakresie ochrony zdrowia osób uchodźczych. Pojawiły się głosy zwracające uwagę na konieczność informowania uchodźców o istnieniu oddziałów przygotowawczych jako miejsc skuteczniejszej integracji (co niewątpliwie ma wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży). Stąd też wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom. 

Czym są oddziały przygotowawcze?

Zgodnie z prawem oświatowym są to „oddziały szkolne dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach edukacji innych państw i nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Dotyczy to również uczniów, którzy wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych”.

Jak korzystać z Mapy Oddziałów Przygotowawczych? 

  1. Po otworzeniu linku, z lewej strony znajduje się lista województw (ze względu na ograniczenia map Google, dwa sąsiadujące ze sobą województwa tworzą jedną sekcję mapy).
  2. Wybieramy obszar, który nas interesuje, a następnie pojawiają się szkoły, w których funkcjonują oddziały przygotowawcze.
  3. Po wyborze konkretnej placówki możemy sprawdzić jej nazwę, typ (szkoła podstawowa, liceum, technikum itd.), adres i stronę internetową.

Na stronie internetowej szkoły znajduje się numer do sekretariatu czy adres email, za pomocą którego można skontaktować się bezpośrednio.

Materiały dodatkowe w tej tematyce