Apel organizacji społecznych do rządu i Prezydenta RP w sprawie sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy

Z inicjatywy Fundacja Batorego wraz z kilkunastoma innymi organizacjami, m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytutem Spraw Publicznych, Polską Akcją Humanitarną , Polską Misją Medyczną, Polskim Zespołem Humanitarnym, Fundacją Edukacja dla Demokracji, wystosowaliśmy apel do rządu i Prezydenta RP ws. sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy.

Od ponad trzech tygodni grupa polskich przewoźników blokuje największe przejścia na polsko-ukraińskiej granicy. W wyniku tej blokady funkcjonująca w sytuacji wojny ukraińska gospodarka ponosi wielomilionowe straty, niektóre przedsiębiorstwa musiały zawiesić swoją działalność. Dochodzi do poważnych opóźnień w dostawach pomocy humanitarnej i pomocy dla ukraińskiej armii, organizowanych w dużej mierze przez organizacje społeczne oraz osoby prywatne. Blokada niszczy wiarygodność i wizerunek Polski uważanej w Ukrainie za głównego sprzymierzeńca w walce z rosyjskim agresorem. Dla ukraińskiej i międzynarodowej opinii jest niezrozumiałym aktem wrogości oraz odwrócenia się od walczącego o wolność i przetrwanie ukraińskiego społeczeństwa.

Rozumiemy trudną sytuację polskich przewoźników, którzy pozostawieni sobie, bez wsparcia ze strony polskiego państwa, występują w obronie swoich żywotnych interesów. Szanując ich prawo do obrony źródeł utrzymania i godnego życia wyrażamy obawę, że w obliczu toczącej się wojny przyjęta forma protestu doprowadzić może do poważnych konsekwencji dla wysiłku militarnego Ukrainy i naszych wzajemnych relacji.

Solidaryzujemy się z wydanym przed kilkoma dniami apelem ukraińskich organizacji społecznych wzywającym do zakończenia blokady i wzywamy polskie władze: rząd i Prezydenta do pilnego przystąpienia do rozmów z protestującymi o warunkach zakończenia tej formy protestu. Kontynuacja blokad przejść granicznych stanowi zagrożenie dla funkcjonowania państwa ukraińskiego, a tym samym dla bezpieczeństwa Polski.

Zwracamy się z apelem do organizatorów blokady o odejście od tej formy protestu. Apelujemy o nieeskalowanie konfliktu i podjęcie próby rozstrzygnięcia go w drodze rozmów oraz negocjacji.

Wzywamy polski rząd, Prezydenta i wszystkich interesariuszy o szybkie rozpoczęcie rozmów, które doprowadzą do wypracowania systemowego rozwiązania zapewniającego uczciwe warunki konkurencji między firmami transportowymi z Ukrainy i z Unii Europejskiej.

Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Warszawa

Fundacja CultureLab (Mapuj Pomoc), Warszawa

Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa

grafika wesprzyj nas PL

Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa

Fundacja Inicjatywa Wschód, Warszawa

Fundacja Liberté!, Łódź

Fundacja „Ukraiński Dom”, Warszawa

Fundacja „Stand with Ukraine”

Fundacja Wspomagania Wsi

Grupa Zagranica, Warszawa

Inicjatywa społeczna „Euromaidan-Warszawa”

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław

Kultura Liberalna, Warszawa

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Nowy Sącz

Polska Akcja Humanitarna, Warszawa

Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa

Polska Misja Medyczna, Warszawa

Polski Zespół Humanitarny, Muszyna

Polsko-ukraińska Fundacja Zustricz, Kraków

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała

Visegrad Insight – Fundacja Res Publica, Warszawa

Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa