Apel do Marszałek Senatu o przedłużenia zapisów specustawy umożliwiających wykonywanie zawodu przez ukraińskich psychologów

apel do Marszałka Sejmu grafika

23 sierpnia 2023 roku wygasło prawo do świadczenia usług psychologicznych bez konieczności nostryfikacji dyplomu, ustanowione dla psychologów i psychiatrów z Ukrainy przebywających w Polsce. W związku z tym w sierpniu minionego roku z inicjatywy Mapuj Pomoc, ponad 130 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych, wystosowało list do Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślając pilną potrzebę zmiany przepisów. Mimo interwencji RPO i kolejnych przedłożonych pism w nowym projekcie zmian specustawy nie uwzględniono naszego postulatu, dlatego kierujemy go ponownie, tym razem do Marszałka Senatu.

Czytaj więcej: Apel o interwencję w sprawie kryzysu w świadczeniu pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (aktualizacja)

Apel o przedłużenia zapisów specustawy

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jako organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy humanitarnej, zajmujące się organizowaniem wsparcia psychospołecznego dla osób migranckich i uchodźczych oraz udzielające na codzień wsparcia uchodźczyniom/-com i migrantkom/-om, wnioskujemy o uwzględnienie w projekcie nowelizacji ustawy przedłużenia zapisów specustawy umożliwiających wykonywanie zawodu przez ukraińskich psychologów na rzecz osób objętych czasową ochroną do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz zwracamy się z prośbą, aby zmiana ta weszła w życie z dniem ogłoszenia, lecz z mocą wsteczną tj. od dnia 23 sierpnia 2023 r.

Wzór pisma do Marszałka Senatu przygotowała Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich. Jeśli zgadzacie się z treścią pisma i chcecie poprzeć naszą wspólną prośbę – można to zrobić w trybie komentarza.