Zmiany na mapie pomocy w marcu 2024

W marcu bieżącego roku zespół Mapuj Pomoc kontynuował aktualizację informacji na temat miejsc udzielających wsparcia osobom z Ukrainy w Polsce. W minionym miesiącu odnotowaliśmy zakończenie 66 inicjatyw, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Aktywne i nieaktywne placówki

Obecnie aktywnie działa 3852 punktów wsparcia, obejmujących zarówno obszar Polski, jak i Ukrainy. Nadal większość z tych miejsc znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie funkcjonuje 641 placówek. Natomiast najmniej punktów wsparcia nadal znajduje się w województwie opolskim, gdzie działa łącznie 91 inicjatyw.

grafika mapa liczba atywnych placówek Mapuj Pomoc
grafika mapa liczba atywnych placówek Mapuj Pomoc

Warto zaznaczyć, że powyższe dane uwzględniają także Ośrodki Pomocy Społecznej, stanowiące istotny element wsparcia dla osób uchodźczych z Ukrainy. Liczba inicjatyw pomocowych, nie wliczając OPS, wynosi 1407 punktów. Liczba aktywnych i już zakończonych projektów w poszczególnych województwach przedstawia się następująco:

tabela liczba aktywnych i nieaktywnych placówek Mapuj Pomoc

Prośba o przekazywanie informacji

Zachęcamy Was do aktywnego uczestnictwa i przekazywania informacji o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu punktów udzielających wsparcia uchodźcom. Wspólnie możemy zadbać o jak najbardziej kompletną i aktualną bazę informacji dla osób potrzebujących pomocy.

Dziękujemy Wam za zaangażowanie i współpracę w tworzeniu spójnej i pomocnej bazy informacji.