Zarejestruj organizację

W portalu mogą się zarejestrować organizacje i instytucje wspierające osoby uchodźcze: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, punkty recepcyjne, placówki edukacyjne, lokalne ośrodki pomocy, świetlice środowiskowe, noclegownie, grupy wolontariuszy, przedsiębiorstwa i inne.

Rejestracji dokonuje koordynator/przedstawiciel danej organizacji, który następnie może zarejestrować swoich współpracowników.

Masz już konto? Zaloguj się