Ustawa Kamilka. Wprowadzenie standardów ochrony dzieci – zaproszenie do współpracy

dzieci w szkole

15 lutego 2024 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nazwana „Ustawą Kamilka”. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony dzieci, a także wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów reagowania na przypadki przemocy i zaniedbania. Zgodnie z nowelizacją organizacje pracujące z małoletnimi są zobowiązane do przygotowania i wdrożenia standardów ochrony dzieci. Zachęcamy do współpracy w tym obszarze!

Co wprowadza Ustawa Kamilka?

Nowa regulacja wprowadza istotne zmiany w systemie ochrony małoletnich. Wprowadzony został mechanizm analizy poważnych przypadków krzywdzenia dzieci, standardy ochrony małoletnich w różnych instytucjach oraz rozszerzone przepisy dotyczące szkoleń dla sędziów i pracowników instytucji. Ponadto, ustawa umożliwia wysłuchanie dziecka w procesach sądowych oraz ustanawia procedurę wyznaczania reprezentanta dla dziecka, gdy żaden z rodziców nie może go reprezentować. Wprowadzone zostały także jasne procedury postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka oraz przeciwdziałanie przemocy domowej i przestępczości na tle seksualnym. Instytucje i organizajce są również zobowiązane do regularnych szkoleń personelu z zakresu ochrony dzieci. Te zmiany mają na celu skuteczną ochronę najmłodszych oraz poprawę systemu reprezentacji prawnej dzieci w procesach sądowych.

Wymagana dokumentacja

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobowiązuje instytucje i organizacje pracujące z małoletnimi do wdrożenia tzw. „Standardów ochrony małoletnich”, które obejmują m.in.:

 • Weryfikację personelu – ewidencję weryfikacji pracowników i wolontariuszy – dokumenty potwierdzające czystość kartoteki kryminalnej związanej z przestępstwami na szkodę dzieci.
 • Kodeks Bezpiecznych Relacji – dokument zawierający zasady i procedury postępowania z dziećmi.
 • Dokumentację szkoleń – rejestry uczestnictwa w szkoleniach, materiały szkoleniowe i programy edukacyjne.
 • Plan działania na wypadek nadużyć – procedury postępowania w przypadku podejrzenia nadużyć, zasady komunikacji z odpowiednimi organami.

Kogo dotyczy nowelizacja?

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich mają:

 1. organ zarządzający:
 • jednostki systemu oświaty: przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe;
 • inne placówki oświatowe, opiekuńcze, wychowawcze, resocjalizacyjne, religijne, artystyczne, medyczne, rekreacyjne, sportowe lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
 1. organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
   
 2. podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

Standardy ochrony dzieci – współpraca NGOsów

W trosce o lepszą ochronę i wsparcie dla dzieci, w świetle nowych standardów i wymogów dla organizacji pracujących z najmłodszymi, serdecznie zachęcamy zainteresowana NGOsy do współpracy. Chcemy wymienić się wiedzą i doświadczeniami, podzielić koszty i wspólnie skorzystać ze wsparcia prawnika, który pozwoli stworzyć jak najlepsze materiały zgodne z wytycznymi i konkretnymi potrzebami organizacji.

Wszystkie organizacje zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację To Proste z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przy Agorze 13a/1. Dane posłużą do prawidłowej rejestracji, komunikacji przed wydarzeniem, stworzenie listy obecności oraz komunikacji po wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na wysyłanie przez Fundację To Proste z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Agorze 13a/1 informacji o prowadzonych działaniach, organizowanych wydarzeniach, informacji promocyjnych na podany przeze mnie adres e-mail.

Dowiedz się więcej

Podcast Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę
Webinar Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę