Różne formy pomocy finansowej w Ukrainie dla poszkodowanych w wyniku wojny

Od rozpoczęcia konfliktu w Ukrainie dziesiątki tysięcy ludzi zostało wewnętrznie przesiedlonych lub straciło swój dobytek, pracę i podstawowe środki do życia. W obliczu tej sytuacji społeczności międzynarodowe, organizacje pozarządowe, a także rządy krajowe i lokalne uruchomiły szereg programów pomocy finansową. Choć znaczna część projektów zakończyła już wypłaty, nadal działa kilka, w ramach których można ubiegać się o bezpośrednie świadczenia.

W artykule tym wymienimy aktualne formy wsparcia finansowego w Ukrainie. Zbiór zawiera opisy pomocy świadczonej przez organizacje lub ukraiński rząd, a także linki i kontakty do miejsc, gdzie można zarejestrować się w celu uzyskania pomocy.

UWAGA! Wraz z formami pomocy wzrosła liczba przypadków oszustw internetowych. Na końcu artykułu znajdziesz informacje, na co zwracać uwagę, aby nie dać się oszukać.

Pomoc dla osób wewnętrznie przesiedlonych

Pomoc finansowa od Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)

 • Pomoc jest udzielana wewnętrznie przesiedlonym osobom w obwodach: lwowskim, czerkaskim, kirowohradzkim, połtawskim i zaporoskim.
 • Kwota pomocy: 2200 hrywien na każdego członka rodziny (przez 3 miesiące)
 • Rejestracja: za pośrednictwem biur UNHCR lub na Telegramie

Rządowa pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym

 • Pomoc finansowa udzielana jest osobom wewnętrznie przesiedlonym, które przemieściły się z terytorium znajdującego się w rejonie działań wojennych, zmuszone zostały do ucieczki z terenu, który znajduje się pod czasową okupacją, lub których mieszkania zostały zniszczone lub są niezdatne do zamieszkania z powodu szkód.
 • Kwota pomocy: 2000 hrywien dla dorosłych, 3000 hrywien dla osób niepełnosprawnych i dzieci
 • Rejestracja: Wniosek o odszkodowanie za straty z tego tytułu należy złożyć za pośrednictwem Jednolitego Państwowego Portalu Usług Elektronicznych

Ukraiński Czerwony Krzyż

 • Dostarcza osobom wewnętrznie przesiedlonym zestawy żywnościowe oraz środki higieny. W razie potrzeby organizuje również pomocy medyczną, leki oraz wsparcie finansowe.
 • Kontakty regionalne: https://redcross.org.ua/contacts/

Pomoc finansowa dla ofiar powodzi w Nowej Kachowce

Pomoc finansowa od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji ONZ (IOM) dla ofiar powodzi

 • Kwota pomocy: 6600 hrywien (jednorazowo)
 • Rejestracja: kontaktować należy się z infolinią Ministerstwa Reintegracji pod numerem 15-48 lub infolinią Rzecznika ds. Wewnętrznych Przesiedleńców: (066) 813-62-39. Dodatkowo wszystkie oddziały pomocy społecznej na Ukrainie są zobowiązane do przyjmowania wniosków.

Duńska Rada ds. Uchodźców

 • DRK rejestruje do pomocy finansowej osoby ewakuujące się z regionu Chersonia.
 • Rejestracja odbywać się będzie na terenie Dworca PKP i Dworca Autobusowego w mieście Mikołajów. W każdym okręgu obecni będą przedstawiciele DRK, ubrani w kamizelki z logo i trzymający sztandar organizacji.
 • Informacje: FB

Odszkodowania dla ludności dotkniętej skutkami powodzi

 • Gabinet Ministrów Ukrainy 19 czerwca 2023 r. zatwierdził Procedurę udzielania jednorazowej pomocy finansowej ludności dotkniętej skutkami detonacji przez Federację Rosyjską zapory elektrowni wodnej Kachowka.
 • Kwota pomocy: 5000 UAH
 • Rejestracja: wniosek składa się osobiście w wydziałach/administracjach zabezpieczenia społecznego ludności lub miejskiej administracji wojskowej (do 31 sierpnia 2023)
 • Informacje: Telegram

Pomoc finansowa dla rodzin

Rządowa pomoc finansowa dla rodziny o niskich dochodach z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodzin wielodzietnych z dziećmi w wieku od 7 do 18 lat

 • Projekt zakłada, że beneficjenci mogą otrzymać zdalną pomoc medyczną lub finansową na opłacenie kosztów rehabilitacji bez wizyty w pomocy społecznej biura. Program został wdrożony projekt pilotażowy w obwodach: dniepropietrowskim, donieckim, zaporożskim, ługańskim, mikołajowskim, sumskim, charkowskim, chersońskim, czernihowskim i kijowskim.
 • Informacje: pod tym linkiem.

Pomoc finansowa od UNICEF „Wspólnie”

 • Pomoc udzielana jest rodzinom (w tym rodzinom zastępczym i opiekunom) na terenie Ukrainy, które należą do jednej z dwóch kategorii: a) posiadają trójkę lub więcej dzieci poniżej 18. roku życia, z których co najmniej jedno nie ukończyło dwóch lat w momencie złożenia wniosku; b) posiadają dwoje lub więcej dzieci poniżej 18. roku życia, z których co najmniej jedno dziecko jest niepełnosprawne.
 • Kwota pomocy: 2200 hrywien na każdego członka rodziny, ale nie więcej niż na pięć osób
 • Rejestracja: https://register.unicef.org/

Ukrainian Sisters

 • Ukrainian Sisters wspiera rodziców i ich dzieci w trudnej sytuacji, również poprzez udzielanie niewielkiej pomocy finansowej. Organizacja pomaga także w ewakuacji, leczeniu i innych trudnych sytuacjach.
 • Kwota pomocy: niewielkie jednorazowe wsparcie finansowe
 • Rejestracja: https://cutt.ly/5J9V1Ji

Różne rodzaje wsparcia finansowego dla osób, które ucierpiały w wyniku wojny

ePomoc

 • Platforma ePomoc została stworzona przez Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy przy wsparciu Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy i ONZ w celu zaspokojenia pilnych potrzeb obywateli, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych lub zostali zmuszeni do zmiany miejsca pobytu z powodu agresji Rosji. Oferuje różnorodną rzeczową pomoc mieszkańcom.
 • Rejestracja: https://social.edopomoga.gov.ua

Estońska Rada ds. Uchodźców

 • Udzielanie wielokierunkowej pomocy materialnej Ukraińcom, którzy ucierpieli w wyniku wojny.
 • Kwota pomocy: 2220 hrywien na osobę na 1 lub 3 miesiące (zależnie od regionu)
 • Rejestracja: Jeśli mieszkasz na terenach dotkniętych wojną, możesz zadzwonić pod numer telefonu +380671052803. Rejestracja wniosków odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 16:00

Wsparcie od ukraińskiego rządu dla osób, które straciły pracę

 • Prezydent Ukrainy poinformował, że rząd zatwierdził program pomocy Ukraińcom, którzy w wyniku wojny stracili możliwość pracy. Wszyscy ubezpieczeni otrzymają jednorazową dopłatę finansową w ramach programu ePidtrymka.
 • Kwota pomocy: 6500 UAH (jednorazowo)
 • Rejestracja: tutaj

Jednorazowa pomoc rządu dla weteranów

 • Ukraiński rząd przyjął ustawę dotyczącą pomoc weteranom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym w wyniku działań wojennych, uczestnikom działań wojennych, członkom rodzin zmarłych oraz osobom szczególnie zasłużonym dla Ojczyzny i ofiarom prześladowań hitlerowskich. Pomoc zostanie wypłacona do 15 sierpnia 2023 roku.
 • Kwota pomocy: nieznana
 • Informacje: tutaj

Dodatkowo: Tutaj przeczytasz o dostępnych świadczeniach finansowych dla żołnierzy i ich rodzin.

Połączenie z prywatnymi darczyńcami

Projekt $1k Ukraina

 • Pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekt łączy rodzinę z sponsorem, który przekazuje pieniądze bezpośrednio na konto bankowe na Ukrainie.
 • Kwota pomocy: 1000 dolarów
 • Rejestracja: https://airtable.com/shrvfSCquvjgdEJPy

Gate to Ukraine

 • Platforma pomagająca Amerykanom udzielać pomocy ukraińskim rodzinom wielodzietnym, które ucierpiały w wyniku wojny, zostały zmuszone do przeprowadzki lub znajdują się na terenach tymczasowo okupowanych.
 • Kwota pomocy: 100 dolarów
 • Rejestracja: https://gate.org/get-help/

Bezpieczeństwo w sieci: na co zwracać uwagę?

Podczas korzystania z różnych programów pomocy finansowej dla osób wewnętrznie przesiedlonych w wyniku działań wojennych na Ukrainie, ważne jest zachowanie ostrożności i rozwagi, aby uniknąć oszustw. Pamiętajmy, by priorytetowo potraktować kwestie bezpieczeństwa i ochronę swoich danych i zasobów.

Poniżej przedstawiamy kilka istotnych porad:

 1. Nie przekazuj swoich danych bankowych, numerów kart, CVV ani innych ważnych informacji dotyczących płatności osobom trzecim lub przez internet. Każda informacja o Twoim koncie bankowym daje oszustom możliwość skorzystania z Twoich środków.
 2. NIE KLIKAJ W PODEJRZANE LINKI. Zawsze sprawdzaj, czy są prawdziwe, nie zawierają literówek, błędów albo nieznanych ci nazw.
 3. Jeśli jakaś strona przekierowuje cię na witrynę twojego banku i wymaga zalogowania, uważaj! Najpewniej masz do czynienia z próbą kradzieży!