Projekt „Serca, dłonie i umysły dla Ukrainy” ma na celu, aby wyszkoleni w metodzie Positum MGS specjaliści rozpoczęli grupowe zajęcia dla dzieci z Polski i Ukrainy, których celem jest wzrost resiliencji i poczucia dobrostanu uczestników. Specjaliści mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i superwizyjne twórcy metody – Etion Parruca. Szkoleniami są objęci także specjaliści, którzy będą pracować z dziećmi z Ukrainy w przyszłości.

Kategoria pomocy

Edukacja
  • Szkolenia i warszaty
Kultura i integracja
Państwo / Region:
  • Polska
  • Cała Polska

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
  • Dzieci
  • Młodzież

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
  • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
  • online
Pomoc oferowana w języku
  • angielski
Czas prowadzenia działań
  • działanie stałe

Kontakt

Strona www organizacji
Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
  • 22 lutego 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz