Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Artura Grottgera 4
Kod pocztowy
 • 20-029
Miejscowość
 • Lublin
Forma działalności prawnej
 • administracja publiczna
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
Strona www organizacji
E-mail
 • info@lubelskie.pl
Telefon
 • +48 81/44 16 600
Wiek beneficjentów pomocy
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
 • Studenci 19-24 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • lubelskie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj oferowanych usług
 • Nauka języka polskiego
Czas prowadzenia działań
 • działanie czasowe
Początek działań
 • 01/05/2022
Koniec działań
 • 31/08/2023
Opis działań
 • Projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” skierowany jest do osób dorosłych, które w wyniku działań wojennych na Ukrainie, przybyły legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24.02.2022 r. W ramach oferowanego wsparcia 1800 migrantów będzie mogło dobrowolnie skorzystać z udziału w nieodpłatnych szkoleniach językowych z języka polskiego.

  Planowane jest utworzenie 150 grup szkoleniowych o małym składzie – max. 12-osobowym. Grupy będą tworzone w miejscach zapotrzebowania na tego typu działanie, w terminach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, tak aby ułatwić dostęp uczestnikom. Zajęcia – w zależności od preferencji – będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Szkolenia językowe będą prowadzone przez doświadczone instytucje zewnętrzne.

  Rolą szkoleń językowych będzie przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących porozumiewania się w języku polskim, tak aby ograniczyć uchodźcom trudności związane z barierą językową. Po ukończeniu kursu, jego uczestnik będzie mógł łatwiej komunikować się z otoczeniem w celu zaspokojenia swoich potrzeb w sytuacjach codziennych: w urzędach, sklepach, placówkach medycznych, ośrodkach pomocy, placówkach edukacyjnych dla dorosłych oraz tych, do których będą uczęszczać jego dzieci. Nabycie umiejętności językowych przyczyni się także do wzrostu aktywności zawodowej osób przybyłych z Ukrainy – ułatwi poszukiwanie zatrudnienia, założenie własnej działalności gospodarczej lub utrzymanie posiadanego już miejsca pracy.

  Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o zrealizowanym szkoleniu i nabytych umiejętnościach.

  Projekt jest realizowany przez Województwo Lubelskie (Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego) w terminie od 1.05.2022 r. do 31.08.2023 r.

  Informacje o rozpoczęciu kursów językowych będą dostępne na naszej stronie internetowej i innych mediach oraz udostępnione w gminach, miastach i powiatach województwa lubelskiego po podpisaniu umów z firmami szkoleniowymi.