Powrót do mapy

Центр соціально-психологічної адаптації та юридичної підтримки | Centrum adaptacji społecznej i psychologicznej oraz wsparcia prawnego

OFERUJĘ POMOC
·
H6QQ+9G Рівне, Рівненська область, Україна
Powrót do mapy

Центр соціально-психологічної адаптації та юридичної підтримки | Centrum adaptacji społecznej i psychologicznej oraz wsparcia prawnego

OFERUJĘ POMOC
·
H6QQ+9G Рівне, Рівненська область, Україна

W reakcji humanitarnej na wyzwania spowodowane agresją wojskową Rosji na Ukrainie, Centrum koncentruje swoje działania na następujących kluczowych obszarach:

 • wsparcie psychologiczne dla osób, które ucierpiały w wyniku działań wojennych, straciły krewnego w wyniku działań wojennych lub mieszkają z osobą, która powróciła z działań wojennych;
 • pomoc psychologiczna, społeczna i prawna dla jeńców wojennych i ich rodzin;
 • szkolenie psychologów w celu zapewnienia specjalistycznej pomocy osobom, które powróciły z niewoli, rodzinom jeńców wojennych i osobom z PTSD, w celu ich dalszego zaangażowania w projekt;
 • organizacja wydarzeń/szkoleń edukacyjnych w celu promowania informacji na temat samoregulacji i metod radzenia sobie ze stresem itp.

Kwestia rehabilitacji jeńców wojennych i ich rodzin ma dziś szczególne znaczenie. W dniu 26 stycznia 2022 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O ochronie socjalnej i prawnej osób pozbawionych wolności osobistej w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie i członków ich rodzin”. Ustawa przewiduje procedurę wypłaty pomocy finansowej osobom przetrzymywanym w niewoli i ich krewnym; utworzenie i prowadzenie jednolitego rejestru takich osób; gwarancje opieki medycznej i rehabilitacyjnej, w tym pomocy psychologicznej; procedurę zapewnienia ochrony prawnej; korzystanie z praw mieszkaniowych, pracowniczych, edukacyjnych, prawa do emerytury i obowiązkowego państwowego ubezpieczenia społecznego.

Obecnie jednym z głównych zadań jest zapewnienie szansy na przyszłość zwolnionym żołnierzom i ich rodzinom.

Organizacja pozarządowa Centrum Adaptacji Społeczno-Psychologicznej i Wsparcia Prawnego poszukuje specjalistów z całego świata, którzy chcą i mogą przyłączyć się do działań centrum szkoleniowego w celu szkolenia psychologów do pracy z osobami dotkniętymi wojną na Ukrainie.

Przede wszystkim poszukujemy:

 • specjalistów z doświadczeniem w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób, które powróciły z niewoli;
 • specjalistów w pracy z „żałobą dziecięcą”;
 • specjalistów od PTSD.

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na przyłączeniu się do tego szlachetnego celu!

Razem przybliżymy zwycięstwo i pomożemy naszym żołnierzom oraz wszystkim dotkniętym skutkami wojny powrócić do pełni życia.

Kategoria pomocy

Informacja
 • Inne
 • Wsparcie psychologiczne
Ochrona
 • Prawa kobiet / Przemoc domowa
Prawo i formalności
Wsparcie psychologiczne
Zdrowie
 • Informacje (zdrowie)
Państwo / Region:
 • Ukraina
 • Cała Ukraina

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Osoby starsze

Szczegóły działalności

Organizacja
 • FUNDACJA NIEZNISZCZALNA UKRAINA
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
 • online
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • ukraiński
 • rosyjski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Profil w mediach społecznościowych
Adres
 • H6QQ+9G Рівне, Рівненська область, Україна
 • Wyznacz trasę
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 5 stycznia 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz