Powrót do mapy

Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją

OFERUJĘ POMOC
·
Wolska 172, 01-258 Warszawa, Polska
Powrót do mapy

Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją

OFERUJĘ POMOC
·
Wolska 172, 01-258 Warszawa, Polska

Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją zostało zarejestrowane dnia 1 marca 2022 r. w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000956112, jako podmiot wyodrębniony ze Stowarzyszenia Lekarze Nadziei o przeszło 30 letniej historii działalności na rzecz osób wykluczonych. Celem statutowym organizacji jest działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie niesienia pomocy medycznej i humanitarnej osobom doświadczającym bezdomności, uchodźcom, migrantom, osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, osobom z niepełnosprawnościami, osobom doświadczającym przemocy, ubóstwa i uzależnień. 

Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją wykonuje wyłącznie świadczenia ambulatoryjne w zakresie opieki zdrowotnej w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ) na rzecz grup pacjentów, wymienionych w statucie, w szczególności na rzecz osób bezdomnych, ubogich oraz uchodźców na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Stowarzyszenie prowadzi obecnie działalność medyczną skierowaną do osób w kryzysie bezdomności oraz uchodźców w stałej przychodni zlokalizowanej przy ul. Wolskiej 172 w Warszawie. 

W punkcie na ul. Wolskiej pracuje na zasadach wolontariatu ok. 30 lekarzy poz i lekarzy specjalistów m. in. interniści, stomatolog, kardiolog oraz inny wykwalifikowany personel medyczny, a także pediatrzy, psycholog, psychiatra, psychiatra dziecięcy oraz tłumacze. 

W obu punktach medycznych poradę otrzymają osoby, które nie posiadają ubezpieczenia, numeru PESEL, a nawet dokumentu tożsamości. Dzięki czemu pomoc medyczna może zostać udzielona dużo szybciej, niż w przypadku placówek działających w ramach NFZ. Pacjenci przyjmowani są na podstawie spełnienia minimalnych warunków formalnych.

Ważne! Dla osób uchodźczych, które posiadają ubezpieczenie zaopatrujemy tylko produkty medyczne dla osób po 65 roku zycia.

Kategoria pomocy

Informacja
 • Informacje ogólne
 • Wsparcie psychologiczne
Inne formy pomocy
 • Tłumaczenie / Pomoc językowa
Pomoc rzeczowa
 • Lekarstwa / Środki opatrunkowe
 • Sprzęt medyczny / rehabilitacyjny
Wsparcie psychologiczne
Zdrowie
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Szpital / Przychodnia
Państwo / Region:
 • Polska
 • mazowieckie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Osoby starsze

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • angielski
 • rosyjski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 23 lutego 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz