Społeczna Agencja Pośrednictwa (Fundacja Studio M6)

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Mickiewicza 112
Kod pocztowy
 • 87-100
Miejscowość
 • Toruń
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Strona www organizacji
Imię i nazwisko reprezentanta
 • Kacper Śliwiński
Funkcja w organizacji
 • pracownik biura projektów
E-mail
 • kacper@studiom6.pl
Telefon
 • 606660959
Wiek beneficjentów pomocy
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
 • Studenci 19-24 lat
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • kujawsko-pomorskie
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Inne
Usługi - inne
 • pomoc w wynajmie mieszkania
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Projekt Społecznej Agencji Pośrednictwa (SAP) jest innowacją zmieniającą kierunek rozwoju usług świadczonych w lokalnych społecznościach. SAP to narzędzie integrujące działania instytucji publicznych, sektora NGO, podmiotów i osób prywatnych w zwalczaniu wykluczenia społecznego na lokalnym rynku mieszkaniowym i rynku pracy. W związku z ogromną potrzebą zabezpieczenia najmu wywołaną wojną w Ukrainie, przyśpieszyliśmy realizację projektu i uruchomiliśmy usługę społecznego pośrednictwa.

  Od 24 lutego 2022 roku do Torunia przybyły tysiące osób uchodźczych z Ukrainy. Ruch solidarnościowy w ramach społeczności lokalnej zapewnił im podstawowe potrzeby, takie jak żywność i tymczasowe schronienie. Na początku marca 2022 r. polski rząd dokonał niezbędnych zmian w prawie pracy umożliwiających tym samym osobom z Ukrainy swobodne korzystanie z rynku pracy. Podjęto te kroki, aby zapewnić im długoterminową niezależność finansową od rządu, władz lokalnych i sektora organizacji pozarządowych. Niepewność co do przyszłości i przedłużający się czas pobytu w Polsce są głównymi motywatorami dla wielu Ukrainek i Ukraińców do wejścia na lokalny rynek pracy w naszym mieście. Niestety nie znają one i oni specyfiki lokalnej gospodarki, potrzeb i oczekiwań pracodawców. Wiele osób uchodźczych potrzebuje pomocy w zebraniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pracę, a nawet pomocy w przygotowaniu CV i poszukiwaniu tej odpowiedniej pracy, czy też w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami. Większość z nich również nie zna języka polskiego co stanowi kolejne utrudnienie w komunikacji i pozyskaniu zatrudnienia.

  Projekt Pośrednictwo z gwarancją społeczną adresuje te wyzwania. Fundacja Studio M6 już od pierwszych dni wojny w Ukrainie podjęła kroki w celu pomocy osobom uchodźczym. Jako przedsiębiorstwo społeczne prowadzące projekty aktywizacji zawodowej posiadamy doświadczenie w pracy na rzecz osób, które mają problemy ze swobodnym dostępem do rynku pracy. Dzięki grantowi z International Visegrad Fund możemy zwiększyć nasze działania bezpłatnej pomocy świadczonej w ramach Społecznej Agencji Pośrednictwa, innowacji społecznej rozwijanej w międzynarodowym programie Google.org Impact Challenge ze środków Google.org.

  Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji dzięki grantom wyszehradzkim z międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.