Powrót do mapy

Служба Психосоціальної Підтримки Сімей Військовослужбовців / Służba Wsparcia Psychospołecznego dla Rodzin Wojskowych

OFERUJĘ POMOC
·
Київ, Україна
Powrót do mapy

Служба Психосоціальної Підтримки Сімей Військовослужбовців / Służba Wsparcia Psychospołecznego dla Rodzin Wojskowych

OFERUJĘ POMOC
·
Київ, Україна

Służba posiada bezpłatną linię telefoniczną oraz organizuje internetowe grupy wsparcia dla żon i matek żołnierzy. Wielokanałowy numer czynny jest codziennie od 10:00 do 20:00. Połączenia od operatorów telefonii komórkowej na terenie Ukrainy są bezpłatne. Na linii telefonicznej doradcy informują członków rodzin wojskowych o różnych prośbach społecznych. Możesz również uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną w trybie nagłym lub innym niż nagły wypadek przez telefon. Jeśli w Polsce przebywają krewni ukraińskich żołnierzy, mogą się z nami kontaktować pod numerem telefonu (rozmowy z Polski są bezpłatne). Możesz pisać do Działu Wsparcia Psychospołecznego dla Rodzin Wojskowych w Telegramie codziennie od 10:00 do 20:00.
Liczba zapytań do dowolnego kanału komunikacji jest nieograniczona. Grupy wsparcia dla żon wojskowych i oddzielnie dla matek wojskowych odbywają się co tydzień w cyklu spotkań. Takie wydarzenia online mają na celu zapoznanie kobiet, poprawę ich stanu psychoemocjonalnego. Forma komunikacji w grupach nie ma charakteru terapeutycznego, ale spotkaniom towarzyszą psychologowie. Uczestnikiem takich spotkań można zostać poprzez wcześniejsze wypełnienie ankiety https://forms.gle/77CAwcoXYkufsKjU9.

Kategoria pomocy

Wsparcie psychologiczne
Państwo / Region:
  • Ukraina

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
  • Dorośli

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
  • grupa nieformalna
Sposób prowadzenia działań
  • online
Czas prowadzenia działań
  • działanie stałe

Kontakt

Strona www organizacji
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
  • 8 marca 2023

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz