Powrót do mapy

Sailors without borders | Żeglarze bez granic

OFERUJĘ POMOC
·
Aleja Krakowska 60, Mroków, Polska
Powrót do mapy

Sailors without borders | Żeglarze bez granic

OFERUJĘ POMOC
·
Aleja Krakowska 60, Mroków, Polska

Priorytetami działania Żeglarzy bez granic są:

 • udzielanie pomocy osobom dotkniętym kryzysami humanitarnymi, wojnami domowymi, klęskami żywiołowymi lub innymi sytuacjami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą,
 • przeciwdziałanie ubóstwu, wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez pomoc rozwojową i humanitarną,
 • planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ewakuacyjnych, relokacyjnych i ratowniczych na lądzie i na morzu,
 • wsparcie w zakresie ochrony prawnej,
 • pomoc w ujawnianiu zbrodni, naruszeń konwencji międzynarodowych i zbrodni wojennych,
 • podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wszelkim formom prześladowań, a także dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,
 • pomoc społeczna i równość szans,
 • prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce oraz pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 • aktywizacja zawodowa i społeczna,
 • działalność charytatywna.

W związku z wojną na Ukrainie organizujemy transport pomocy humanitarnej i zapewniamy wsparcie osobom jej potrzebującym. Pomagamy również w legalizacji lekarzy.

Facebook: @sailorswithoutborders.org
Twitter: @sailorswb
Instagram:  @sailorswithoutborders

Kategoria pomocy

Informacja
 • Inne
 • Wsparcie psychologiczne
Inne formy pomocy
 • Pomoc w ewakuacji
 • Transport
 • Transporty z pomocą humanitarną
Kultura i integracja
Pomoc rzeczowa
 • Inna pomoc rzeczowa
 • Lekarstwa / Środki opatrunkowe
 • Żywność
Prawo i formalności
Wsparcie psychologiczne
Państwo / Region:
 • Polska
 • mazowieckie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Osoby starsze
Wsparcie grup wrażliwych
 • Uchodźcy spoza Ukrainy
 • Rodziny wielodzietne
 • Osoby z niepełnosprawnościami

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Rodzaj placówki
 • Punkt recepcyjny
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
 • ukraiński
 • rosyjski
 • angielski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 6 marca 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz