SAFER Ukraine jest instytucją humanitarną utworzoną po inwazji rosyjskiej w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Ukrainy dzieciom cierpiącym na nowotwory i ich rodzinom. SAFER Ukraine utworzyła wirtualne centrum dowodzenia, które kontynuuje ewakuację i zapewnia ciągłość leczenia małych pacjentów onkologicznych. Częścią procesu jest ustalenie środków logistycznych koniecznych do przewozu i rozpoznanie pacjentów wysokiego ryzyka, których stan pogarsza się. Zespół SAFER Ukraine i wolontariusze tłumaczą dokumentację medyczną, koordynują odjazdy i zarządzają logistyką transportową na przejściach granicznych. Poza powyższymi wysiłkami zespół założył również klinikę selekcyjną w Polsce. Pacjenci i ich rodziny mogą odpocząć i odzyskać siły po ewakuacji, oczekując na przydzielenie do kliniki w celu kontynuacji leczenia.

Jak przebiega proces ewakuacji? W celu ewakuacji z Ukrainy do Polski za pośrednictwem SAFER Ukraine, rodzina pacjenta lub lekarz kontaktuje się z Tabletochki Charity Foundation. Fundacja uzyskuje dokumentację medyczną pacjenta i wysyła informacje do SAFER Ukraine w celu tłumaczenia. Pacjent i towarzyszący mu członkowie rodziny udają się do bezpiecznego, centralnego punktu wyjazdu na Ukrainie, gdzie wraz z innymi osobami dostają się na przydzielony im transport. Po przekroczeniu granicy pacjenci i ich rodziny udają się do centralnego ośrodka selekcyjnego, gdzie odpoczywają i oczekują na koordynację przekazania ich do kliniki, w której będą kontynuować leczenie.

Całościowa informacja w języku polskim

Kategoria pomocy

Informacja
 • Zdrowie
Inne formy pomocy
 • Pomoc w ewakuacji
 • Tłumaczenie / Pomoc językowa
 • Transport
Nocleg i mieszkanie
 • Punkt noclegowy <48 h
Zdrowie
 • Informacje (zdrowie)
 • Szpital / Przychodnia
Państwo / Region:
 • Polska
 • Ukraina
 • Cała Polska
 • Cała Ukraina

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Osoby starsze
Wsparcie grup wrażliwych
 • Osoby przewlekle chore

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
 • online
Pomoc oferowana w języku
 • angielski
 • polski
 • ukraiński
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe

Kontakt

Profil w mediach społecznościowych
Adres
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 29 lutego 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz