SAFER Ukraine

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Polska
Kod pocztowy
 • 00-000
Miejscowość
 • Polska
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Noclegownie / Czasowe miejsca pobytu
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
 • Logistyka i transport
E-mail
 • info@tabletochki.org
Telefon
 • +380 67 464 87 74
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Ogólnokrajowo
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • portal internetowy
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Polsce
Sposób prowadzenia działań - Ukraina
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Ukrainie
 • portal internetowy
Rodzaj oferowanych usług
 • Lekarz
 • Transport
 • Inne
Usługi - inne
 • Pomoc w ewakuacji z Ukrainy
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • SAFER Ukraine jest instytucją humanitarną utworzoną po inwazji rosyjskiej w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Ukrainy dzieciom cierpiącym na nowotwory i ich rodzinom. SAFER Ukraine utworzyła wirtualne centrum dowodzenia, które kontynuuje ewakuację i zapewnia ciągłość leczenia małych pacjentów onkologicznych. Częścią procesu jest ustalenie środków logistycznych koniecznych do przewozu i rozpoznanie pacjentów wysokiego ryzyka, których stan pogarsza się. Zespół SAFER Ukraine i wolontariusze tłumaczą dokumentację medyczną, koordynują odjazdy i zarządzają logistyką transportową na przejściach granicznych. Poza powyższymi wysiłkami zespół założył również klinikę selekcyjną w Polsce. Pacjenci i ich rodziny mogą odpocząć i odzyskać siły po ewakuacji, oczekując na przydzielenie do kliniki w celu kontynuacji leczenia.

  Jak przebiega proces ewakuacji? W celu ewakuacji z Ukrainy do Polski za pośrednictwem SAFER Ukraine, rodzina pacjenta lub lekarz kontaktuje się z Tabletochki Charity Foundation. Fundacja uzyskuje dokumentację medyczną pacjenta i wysyła informacje do SAFER Ukraine w celu tłumaczenia. Pacjent i towarzyszący mu członkowie rodziny udają się do bezpiecznego, centralnego punktu wyjazdu na Ukrainie, gdzie wraz z innymi osobami dostają się na przydzielony im transport. Po przekroczeniu granicy pacjenci i ich rodziny udają się do centralnego ośrodka selekcyjnego, gdzie odpoczywają i oczekują na koordynację przekazania ich do kliniki, w której będą kontynuować leczenie.

  Całościowa informacja w języku polskim