Program „Działaj Lokalnie”

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Marszałkowska 6/6
Kod pocztowy
 • 00-590
Miejscowość
 • Warszawa
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Pomoc materialna lub finansowa
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Polsce
Strona www organizacji
Telefon
 • 226220122, 226220208
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Ogólnokrajowo
Rodzaj oferowanej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Wsparcie finansowe
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • O grant na lokalne działania dla Ukrainy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

  Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na takie działania jak:

  • wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców;
  • działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy takie jak: pomoc prawna, edukacyjna, psychologiczna;
  • pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce, np. koordynacja pomocy humanitarnej;
  • punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne;
  • zakup wyposażenia na czas pobytu w Polsce typu: odzież, środki czystości, wyposażenie mieszkania;
  • organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych).