Her Impact

Oferuję / Szukam pomocy
 • SZUKAM POMOCY
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Polska
Kod pocztowy
 • 00-000
Miejscowość
 • Polska
Forma działalności prawnej
 • przedsiębiorstwo, firma
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
 • Udzielanie informacji
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • portal internetowy
Strona www organizacji
E-mail
 • admin@herimpact.co
Wiek beneficjentów pomocy
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Ogólnokrajowo
Rodzaj potrzebnej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Wsparcie finansowe
Rodzaj potrzebnych usług
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Wolontariusz
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Oferujemy pomoc w kwestii zatrudnienia osób przyjeżdżających do Polski, w tym pomoc w połączeniu ich z pracodawcami.

  Chcemy realnie pomagać dziewczynom poprzez łączenie ich z pracodawcami, u których mogą rozpocząć pracę odpowiadającą ich kompetencjom.

  Jeśli jesteś obywatelką Ukrainy i szukasz pracy w Polsce lub znasz kogoś kto jej szuka, koniecznie zgłoś się do nas poprzez adres: pomoc@herimpact.co

Opis potrzeb
 • Jesteś przedsiębiorcą i chcesz udzielić pomocy dając pracę? Zgłoś się do nas na adres: mbielinska@herimpact.co

  Jeśli chcesz razem z nami pomóc uchodźcom z Ukrainy, możesz to zrobić poprzez zbiórkę na konto siepomaga.pl, którą założyłyśmy z ramienia Her Impact, każda kwota będzie wsparciem dla Ukrainy.