Fundacja Soleterre

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Rynek 24
Kod pocztowy
 • 35-060
Miejscowość
 • Rzeszów
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Polsce
Strona www organizacji
Imię i nazwisko reprezentanta
 • Gioele Scavuzzo
Funkcja w organizacji
 • Head of Mission
E-mail
 • gioele.scavuzzo@soleterre.org
Telefon
 • +393470888025
Wiek beneficjentów pomocy
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
 • Przedszkolaki 4-6 lat
Państwo
 • Polska
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Ogólnokrajowo
Sposób prowadzenia działań - Ukraina
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Ukrainie
 • infolinia
Rodzaj oferowanej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Czystość i higiena (mydło, pampersy, środki czystości)
 • Sprzęt medyczny / rehabilitacyjny
 • Lekarstwa, środki opatrunkowe
 • Koce, pościel, ręczniki
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Psycholog
 • Tłumacz
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Soleterre jest obecne i interweniuje w Ukrainie od 2003 roku, proponując programy rozwoju zdrowotnego, społecznego i edukacyjnego, ukierunkowane w szczególności na leczenie dzieci chorych na raka.

  Od wybuchu wojny Soleterre utworzyło stałą misję w Polsce z siedzibą w Rzeszowie, przeprowadzając interwencję obejmującą jednocześnie trzy kraje dotknięte kryzysem (Ukraina, Polska i Włochy) w celu zapewnienia ciągłości opieki nad chorymi na raka dziećmi, zarówno tych niezdolnych do podróży i pozostających do leczenia w Ukrainie, jak i przywiezionych do Włoch (przez Polskę) w ramach ewakuacji medycznej.

  Ponadto od pierwszych dni Soleterre postanowiło rozszerzyć swoją interwencję medyczną o wsparcie najbardziej wrażliwej ludności ukraińskiej: w trzech krajach ustanowiono system wsparcia psychologicznego, aby zapewnić pierwszą pomoc emocjonalną i, w razie potrzeby, kontynuować dalsze sesje odsłuchowe. Wsparcie to jest dostępne na różne sposoby: osobiście w ośrodkach dla uchodźców, w domu, w szpitalu, telefonicznie lub za pośrednictwem linii telefonicznej.