Powrót do mapy

Fundacja Rudek dla Życia – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

OFERUJĘ POMOC
·
Tadeusza Rejtana 32, Rzeszów, Polska
Powrót do mapy

Fundacja Rudek dla Życia – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

OFERUJĘ POMOC
·
Tadeusza Rejtana 32, Rzeszów, Polska

Fundacja Rudek Dla Życia zaprasza do korzystania z wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Prawo do pomocy przysługuje podopiecznym Fundacji Rudek dla Życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej, są długotrwale i przewlekle chorzy, osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości netto 0,6 płacy minimalnej ogłaszanej przez MPiPS na rok złożenia wniosku. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, podzieloną przez liczbę domowników stale zamieszkujących z beneficjentem.

 

Kategoria pomocy

Pomoc rzeczowa
 • Sprzęt medyczny / rehabilitacyjny
Zdrowie
 • Rehabilitacja i fizjoterapia
Państwo / Region:
 • Polska
 • podkarpackie

Do kogo skierowana jest pomoc

Grupa wiekowa
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Osoby starsze
Wsparcie grup wrażliwych
 • Osoby z niepełnosprawnościami

Szczegóły działalności

Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Sposób prowadzenia działań
 • stacjonarnie
Pomoc oferowana w języku
 • polski
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Data ostatniej aktualizacji danych
 • 27 marca 2024

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze

Dodaj komentarz