Fundacja Promyk Słońca

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Swobodna 8A
Kod pocztowy
 • 50-088
Miejscowość
 • Wrocław
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Opieka zdrowotna / pomoc psychologiczna
 • Pomoc administracyjno - prawna
 • Inne organizacje
Strona www organizacji
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • sekretariat@promykslonca.pl
Telefon
 • 71 79 50 951
Wiek beneficjentów pomocy
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • dolnośląskie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj oferowanych usług
 • Informacja
 • Pomoc prawna
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Nauka języka polskiego
 • Asystent osób z niepełnosprawnością
 • Psycholog
 • Zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Fundacja Promyk Słońca oferuje następujące formy wsparcia:

  1) Opieka nad dziećmi,
  2) Nauka języka polskiego i zwiedzanie miejsc związanych z kulturą,
  3) Rekreacja i zajęcia eliminujące braki rozwojowe,
  4) Wsparcie psychologiczne,
  5) Poradnictwo socjalne i prawne dla rodziców,