Fundacja LifeBus

Oferuję / Szukam pomocy
 • OFERUJĘ POMOC
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Stefana Żeromskiego 53
Kod pocztowy
 • 90-625
Miejscowość
 • Łódź
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Logistyka i transport
 • Inne organizacje
Strona www organizacji
Strona www zbiórki/mówiąca o działaniach
E-mail
 • fundacja@lifebus.pl
Wiek beneficjentów pomocy
 • Niemowlaki 0-3 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
 • Studenci 19-24 lat
 • Osoby dorosłe 19 - 65 lat
 • emeryci 65+
 • Przedszkolaki 4-6 lat
Państwo
 • Polska
 • Ukraina
Obszar pomocy
 • Ogólnokrajowo
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Sposób prowadzenia działań - Ukraina
 • stacjonarnie, działania lub filie w całej Ukrainie
Rodzaj oferowanych usług
 • Nauka języka polskiego
 • Inne szkolenia
 • Transport
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej na rzecz ludności cywilnej w związku z konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową, w tym ewakuacja ludności cywilnej, pomoc w powrocie do miejsca zamieszkania, pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz osób dotkniętych skutkami konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych w kraju i za granicą oraz wyrównywanie szans tych osób, pomoc w integracji zawodowej i społecznej tych osób, działalność edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży, wsparcie odbudowy zniszczeń oraz pomoc rozwojowa.